Disputation: Maria Wikström, medicinsk vetenskap med inriktning mot kirurgi

17 maj 2024 09:00 Tidefeltsalen (X2501), X-huset, Campus USÖ

Maria Wikström disputerar i medicinsk vetenskap med inriktning mot kirurgi vid Institutionen för medicinska vetenskaper.

Avsedd examen: Medicine doktor

Avhandlingens titel: Resuscitative endovascular balloon occlusion of the inferior vena cava (REBOVC): Experimental and clinical studies

Opponent: Professor Pirkka Vikatmaa, Helsingfors universitet

Digitalt deltagande: Via denna länk kan du följa disputation digitalt.