Fördjupat samarbete mellan SCB och Örebro universitet

 Generaldirektör Joakim Stymne från SCB och rektor Johan Schnürer  står bredvid varandra i styrelserummet.

Ledande företrädare för SCB och Örebro universitet har diskuterat möjligheter till att öka sitt samarbete. Generaldirektör Joakim Stymne från SCB och rektor Johan Schnürer konstaterade efter mötet att ett fördjupat samarbete gynnar bägge parter.

Statistikmyndigheten SCB och Örebro universitet fördjupar sitt samarbete inom flera områden.
Bland annat handlar det om fortsatta gemensamma projekt inom AI -området.
– Där har vi ett dynamiskt samarbete som vi har jättestor nytta av, säger SCB:s generaldirektör Joakim Stymne.

Sedan lång tid tillbaka har det funnits täta band mellan Örebro universitet och SCB, som har sitt huvudkontor i just Örebro.

Under torsdagen genomfördes ett första möte för att fördjupa det samarbetet.  Redan nu finns ett avtal om strategiskt partnerskap fram till sommaren 2025.

– Det är väldigt många av våra forskare som har glädje av all den data som finns väl strukturerad hos SCB. Jag uppfattar också att vi genom vår utbildning kan förse SCB med kompetens och framtida arbetskraft, säger Johan Schnürer, rektor vid Örebro universitet.

Lockande arbetsgivare

– Vi vill gärna vara en bra och lockande arbetsgivare. Örebro har ju utbildning och en miljö som innebär att vi får träffa personer som är väldigt bra rustade för att jobba hos oss. Jag hoppas att det är något som gynnar både universitetet och oss själva, säger SCB:s generaldirektör Joakim Stymne.

Forskare inom alla universitetets fakulteter använder idag data från SCB till sin forskning. Men det finns också en rad projekt som SCB och Örebro universitet driver gemensamt.

Gemensam professor

Hittills finns samarbeten framför allt inom områdena ekonomi, natur och teknik. Bland annat delar SCB och universitetet på en professur på Handelshögskolan och har ett flertal gemensamma projekt inom artificiell intelligens och maskininlärning. Den senaste tiden handlar det totalt om ett 15-tal olika punkter där SCB och Örebro universitet har kunnat dra nytta av varandras kompetens.

På sikt kan partnerskapet också utvecklas till att till exempel handla om personalutbyten, forskningsprojekt, praktikplatser, examensarbeten, kompetensutveckling, gästföreläsningar och workshops.