This page in English

Alexander Isacsson

Tjänstetitel: Doktorand Organisation: Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

E-post:

Telefon: 019 303331

Rum: F3161

Alexander Isacsson
Forskningsämne Forskningsmiljöer

Om Alexander Isacsson

Alexander Isacsson påbörjade i januari 2019 forskarutbildningen i humanistiska studier med inriktning historia. Han har en masterexamen i historia från Lunds universitet (2017).

 

Forskning

Alexander Isacssons forskningsintressen är inriktade mot tidigmodern kulturhistoria, hovstudier och monarkiforskning. Han har tidigare studerat hur monarkin under sent 1700-tal och tidigt 1800-tal representerades i dynastiska ceremonier som kröningar och begravningar.

I sitt pågående forskningsprojekt studerar Alexander Isacsson hertigskap och svensk dynastibildning, det vill säga hur en dynasti tog form och etablerade sig som just en dynasti i Sverige, under 1500- och 1600-talen. Genom att fokusera på svenska hertigar, medlemmar i den kungliga familjen som också var territorialfurstar, söker Alexander Isacsson besvara frågor om hertigskapets förhandling, dess normer och plats i en dynastibildningsprocess från cirka 1560 till 1622.

Målet med forskningsprojektet är en doktorsavhandling med den preliminära titeln Defining Dukeship: The Problem of Royal Spares in Sweden, c. 1560-1622.

 

Undervisning

Alexander undervisar på historiekurser som ges inom ramen för ämneslärarprogrammet. Under 2022 har han undervisat på delkurserna Äldre historia (till 1500)Normkritiska perspektiv på historien och historieundervisningen, Historievetenskaplig uppsats (som handledare) samt Historiskt berättande