This page in English

Alexander Isacsson

Tjänstetitel: Doktorand Organisation: Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

E-post:

Telefon: 019 303331

Rum: F3161

Alexander Isacsson

Forskningsämne

Om Alexander Isacsson

Alexander Isacsson påbörjade i januari 2019 forskarutbildningen i humanistiska studier med inriktning historia. Han har en masterexamen i historia från Lunds universitet (2017).

 

Forskning

Alexander Isacssons forskningsintressen är inriktade mot tidigmodern kulturhistoria, hovstudier och monarkiforskning. Han har tidigare studerat hur monarkin under sent 1700-tal och tidigt 1800-tal representerades i dynastiska ceremonier som kröningar och begravningar.

I sitt pågående forskningsprojekt studerar Alexander Isacsson svensk dynastibildning, det vill säga hur en dynasti tog form och etablerade sig som just en dynasti i Sverige, under 1500- och 1600-talen. Genom att fokusera på svenska hertigar, medlemmar i den kungliga familjen som också var territorialfurstar, söker Alexander Isacsson besvara frågor om dynastibildning från cirka 1560 till 1630.

Detta var en omskakande tid i svensk politisk historia och maktkamperna mellan bröder, farbröder, brorsöner och kusiner väcker frågor om hur kungamakt och statsmakt påverkades av relationer mellan olika familjemedlemmar och generationer. Är det exempelvis möjligt att tala om en Vasadynasti eller bör vi tala om flera olika dynastier? Och vad är egentligen en dynasti? Dessa frågor, och andra, söker han besvara genom att studera hertigarnas positioner, dynastiska ceremonier som kröningar och begravningar, hertighovens funktion, giftermålens betydelse och allianser mellan hertigar och andra samhällseliter.

Målet med forskningsprojektet är en doktorsavhandling med den preliminära titeln Kings in Waiting. 

 

Undervisning

Alexander undervisar på historiekurser som ges inom ramen för ämneslärarprogrammet. Under 2021 undervisar han på delkurserna Äldre historia (till 1500)Normkritiska perspektiv på historien och historieundervisningen, Historievetenskaplig uppsats (som handledare) samt Historiskt berättande

 

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Artiklar, recensioner |  Böcker | 

Artiklar i tidskrifter

Isacsson, A. (2017). Ceremonies and Rituals. The Court Historian, 22 (1), 90-91.

Artiklar, recensioner

Isacsson, A. (2021). Recension av: Powers of Description: Language and Social History in the Long Eighteenth Century. Historisk Tidskrift (S), 141 (1), 137-140.

Böcker

Isacsson, A. (2015). Dissekering av ett lokalsamhälle: En studie av sociokulturella mönster på småländsk landsbygd 1838-1845. Vadstena: Landsarkivet i Vadstena (Småskrifter från Landsarkivet i Vadstena 3).