This page in English

Alexander Isacsson

Tjänstetitel: Doktorand Organisation: Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

E-post:

Telefon: 019 303331

Rum: F3161

Alexander Isacsson

Forskningsämne

Om Alexander Isacsson

Alexander påbörjade i januari 2019 forskarutbildningen i humanistiska studier med inrikting historia. Hans intresseområden krestar i första hand kring tidigmodern kulturhistoria samt hovhistoria.

Alexanders pågående avhandlingsprojekt (se postern nedan) studerar det svenska rikets furstliga hov under 1500-talet, med ett särskilt fokus på hertighoven. Utifrån perspektiv på politisk kultur, dynastiformering och statsbildning analyseras social interaktion mellan dynastimedlemmar, eliter och riket.

 

 

Under våren 2020 undervisar Alexander på kurserna Historia Ib och Historia IIb i Äldre historia (till 1500) samt Normkritiska perspektiv på historien och i historieundervisningen.

Publikationer

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Böcker | 

Artiklar i tidskrifter

Isacsson, A. (2017). Ceremonies and Rituals. The Court Historian, 22 (1), 90-91.

Böcker

Isacsson, A. (2015). Dissekering av ett lokalsamhälle: En studie av sociokulturella mönster på småländsk landsbygd 1838-1845. Vadstena: Landsarkivet i Vadstena (Småskrifter från Landsarkivet i Vadstena 3).