This page in English

Amund Hoffart

Befattning: Forskare Organisation: Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

E-post: YW11bmQuaG9mZmFydDtvcnUuc2U=

Telefon: Telefonnummer saknas

Rum: -

Amund Hoffart
Forskningsämne

Om Amund Hoffart

Amund Rake Hoffart är forskare i genusvetenskap vid Örebro universitet. Han har en doktorsexamen i genusvetenskap från Örebro universitet och en masterexamen i filosofi från Universitetet i Oslo. Hans forskningsintressen inbegriper feministisk teori och annan kritisk teori, kunskapssociologi och genusvetenskapens terminologi.

 

Forskningsprojekt

Avslutade projekt

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Doktorsavhandlingar |  Kapitel i böcker, del av antologier |  Konferensbidrag | 

Artiklar i tidskrifter

Doktorsavhandlingar

Kapitel i böcker, del av antologier

Konferensbidrag