This page in English

Amund Hoffart

Tjänstetitel: Universitetsadjunkt Organisation: Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

E-post:

Telefon: 019 303000 (växel)

Rum: -

Amund Hoffart

Om Amund Hoffart

Amund Rake Hoffart är forskare och universitetsadjunkt i genusvetenskap vid Örebro universitet. Han har en doktorsexamen i genusvetenskap från Örebro universitet och en masterexamen i filosofi från Universitetet i Oslo. Hans forskningsintressen inbegriper feministisk filosofi och kritik, vetenskapsteori och genusvetenskapens terminologi. Han underviser på grundkursen och förtsättningskursen i genusvetenskap. 

 

Forskningsprojekt

Pågående projekt

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Doktorsavhandlingar |  Kapitel i böcker, del av antologier |  Konferensbidrag | 

Artiklar i tidskrifter

Doktorsavhandlingar

Kapitel i böcker, del av antologier

Konferensbidrag