This page in English

Amund Hoffart

Tjänstetitel: Universitetsadjunkt Organisation: Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

E-post:

Telefon: 019 303063

Rum: F3249

Amund Hoffart

Om Amund Hoffart

Amund Rake Hoffart är forskare och universitetsadjunkt i genusvetenskap vid Örebro universitet. Han har en doktorsexamen i genusvetenskap från Örebro universitet och en masterexamen i filosofi från Universitetet i Oslo. Hans forskningsintressen inbegriper feministisk filosofi och kritik, vetenskapsteori och genusvetenskapens terminologi. Han underviser på grundkursen och förtsättningskursen i genusvetenskap. 

 

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Doktorsavhandlingar |  Kapitel i böcker, del av antologier |  Konferensbidrag | 

Artiklar i tidskrifter

Hoffart, A. R. , Jers, J. & Olovsdotter Lööv, A. (2020). Den postdoktorala situationen för genusdoktorer: Vad händer efter festen?. Tidskrift för Genusvetenskap, 41 (3), 91-93.
Werner, A. , Hoffart, A. R. , Lundberg, A. & Økland, J. (2018). Constructing Terminology and Defining Concepts for Gender Studies in Norway and Sweden. NORA: Nordic Journal of Feminist and Gender Research, 26 (2), 142-153.
Hoffart, A. & Hoffart, A. R. (2014). Do general therapy change principles represent causal relationships?. Journal of psychotherapy integration, 24 (4), 280-283.
Hoffart, A. & Hoffart, A. R. (2014). Psychotherapy integration through general therapy change principles: Missing the core of psychotherapy?. Journal of psychotherapy integration, 24 (4), 263-274.
Hoffart, A. R. (2013). Feministisk etikk og privilegerte ståsteder. Filosofisk supplement (4), 12-19.

Doktorsavhandlingar

Hoffart, A. R. (2021). Intersectional intersectionality? Interpretative politics in metacommentaries on intersectionality. (Doctoral dissertation). Örebro: Örebro University.

Kapitel i böcker, del av antologier

Hoffart, A. R. (2020). An abundance of metaphors. I: Sofia Strid, Dag Balkmar, Jeff Hearn & Louise Morley, Does Knowledge Have a Gender?: A Festschrift for Liisa Husu on Gender, Science and Academia (ss. 310-312). Örebro: Örebro University.

Konferensbidrag

Hoffart, A. R. (2019). Knowing, doing and undoing: Exploring the interplay between three modes of engagement with intersectionality. Konferensbidrag vid NORA 2019 Conference: Border Regimes, Territorial Discourses & Feminist Politics, University of Iceland, Reykjavik, Iceland, May 22-24, 2019.
Hoffart, A. R. (2019). The quest for the right metaphor: A mapping of alternative metaphorizations of intersectionality. Konferensbidrag vid g19: Rethinking Knowledge Regimes. Solidarities and Contestations, Gothenburg, Sweden, October 7-9, 2019.
Hoffart, A. R. (2018). Developing feminist intersectionality theory and the aim of theorising from experience: Some reflections. Konferensbidrag vid Theorising from experience. Feminism and critical theory today: McNay Symposium, Centre for Gender Research, University of Oslo, Oslo, Norway, September 19-20, 2018.
Hoffart, A. R. (2016). Feminist boundary-drawing: Intersectional theory and the case of additive analysis. I: Gränser, mobilitet och mobilisering nationell konferens för genusforskning. G16. Konferensbidrag vid Nationell konferens för genusforskning [Swedish Conference for Gender Research], Linköping, Sweden, November 23-25, 2016 (ss. 114-114). Göteborg: Nationella sekretariatet för genusforskning.