This page in English

Amund Hoffart

Tjänstetitel: Doktorand Organisation: Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

E-post:

Telefon: 019 303063

Rum: F3249

Amund Hoffart

Om Amund Hoffart

Amund Rake Hoffart är doktorand i genusvetenskap vid Örebro universitet sedan hösten 2015. Han har en masterexamen i filosofi från Universitetet i Oslo och har tidigare jobbat som forskar och lärare vid Senter for tverrfaglig kjønnsforskning, Oslo. Hans forskningsintressen inbegriper feministisk filosofi och kritik, språkfilosofi, intersektionalitet och genusvetenskapens terminologi. I sitt avhandlingsarbete undersöker Hoffart feministiska konceptualiseringar av intersektionalitet samt överföringen av intersektionell teori till olika praxisfält.

Forskningsprojekt

Publikationer

Publikationer

Artiklar i tidskrifter | 

Artiklar i tidskrifter

Werner, A. , Hoffart, A. R. , Lundberg, A. & Økland, J. (2018). Constructing Terminology and Defining Concepts for Gender Studies in Norway and Sweden. NORA: Nordic Journal of Feminist and Gender Research, 26 (2), 142-153.
Hoffart, A. & Hoffart, A. R. (2014). Do general therapy change principles represent causal relationships?. Journal of psychotherapy integration, 24 (4), 280-283.
Hoffart, A. & Hoffart, A. R. (2014). Psychotherapy integration through general therapy change principles: Missing the core of psychotherapy?. Journal of psychotherapy integration, 24 (4), 263-274.
Hoffart, A. R. (2013). Feministisk etikk og privilegerte ståsteder. Filosofisk supplement (4), 12-19.