This page in English

Forskningsämne

Genusvetenskap

Om forskningsämnet

Ämnesuppgifter

Kontaktperson

Lena Gunnarsson

Vetenskapsområden

 • Humaniora-Samhällsvetenskap

Forskningsområden

 • Civilsamhället
 • Feministiska våldsstudier
 • Intersektionalitet
 • Jämlikhetspolicy
 • Kvinnors organisering
 • Könsbaserat våld
 • Love studies
 • Policy
 • Sociala rörelser
 • Trans
 • Våld

Forskningsmiljöer

Genusvetenskap är ett ämne som ställer frågor om makt, resursfördelning och ojämlikhet ur ett genusperspektiv. Genom att utveckla begrepp och teorier samt genom empiriska studier vill forskare i genusvetenskap förklara och förstå hur genus som en strukturerande princip formar samhället och människors villkor samt hur och när maktstrukturer baserade på kön upprätthålls, modifieras och förändras. Andra faktorer som är viktiga för att förstå kopplingen mellan genus och makt, till exempel klass, sexualitet, ålder och etnicitet ingår som en viktig del i genusvetenskap.
Genusvetenskap är ett brett forskningsfält med lång historia och ämnet är av tradition mång- och tvärvetenskapligt till sin karaktär. Forskning om kvinnors erfarenheter är fortfarande centralt i genusvetenskap, men ämnet omfattar idag även kritiska studier av män och maskulinitet, queer- och sexualitetsstudier. Inom ämnet har olika inriktningar utkristalliserats, med olika forskningsfokus och teoribildningar. I ämnet genusvetenskap vid Örebro universitet sker forskningen inom forskningsmiljöerna Centrum för Feministiska Samhällsstudier (CFS) och Centrum för Våldsforskning (CVS), och det pågår för närvarande forskning om bland annat kunskapsproduktion, våld, arbete, kärlek, sexualitet, jämställhetspolitik, mobilitet, internationella relationer, hållbarhet, samt kritiska studier av män och maskulinitet.

 

Avslutade projekt