This page in English

Forskningsämne

Genusvetenskap

Ämnesuppgifter

Kontaktperson

Maria Jansson

Vetenskapsområden

 • Humaniora-Samhällsvetenskap

Forskningsområden

 • Civilsamhället
 • Feministiska våldsstudier
 • Intersektionalitet
 • Jämlikhetspolicy
 • Kvinnors organisering
 • Könsbaserat våld
 • Love studies
 • Policy
 • Sociala rörelser
 • Trans
 • Våld

Forskningsmiljöer

Lärarna i genusvetenskap bedriver sin forskning inom ramen för forskargruppen Centrum för feministiska samhällsstudier, CFS. Det är en mångvetenskaplig forsknings- och forskarutbildningsmiljö som samlar seniorforskare och doktorander från ämnena genusvetenskap, historia och socialt arbete.

Forskningen inom CFS handlar om feministisk teorikritik och teoriutveckling, bl a om brott och kontinuitet mellan å ena sidan en historierealistiskt grundad och strukturellt formad teoribildning och å andra sidan en språkfilosofiskt grundad, poststrukturalistisk teori, samt om hur barnperspektiv och könsperspektiv kan integreras teoretiskt och tillämpas empiriskt. Den handlar vidare om jämställdhetspolitik, om könsrelationer, komplexa maktförhållanden, villkor och identitetsskapande i olika sociala och historiska sammanhang: i arbets- och familjelivet samt i politiska och ekonomiska institutioner på olika nivåer.

Forskningsprojekt