This page in English

Forskningsprojekt

Att begreppsliggöra intersektionalitet

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Avslutat

Kontaktperson

Liisa Husu

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

Amund Rake Hoffarts avhandlingsprojekt Att begreppsliggöra intersektionalitet är en filosofisk studie om intersektionalitet som begrepp och paradigm. Avhandlingen granskar hur intersektionalitet har vuxit fram som ett paradigm inom genusforskningen, och den bidrar också till bredare kunskapssociologiska diskussioner om bildandet av forskningsparadigmer. Disputationen med avhandlingen Intersectional intersectionality? Interpretative politics in metacommentaries on intersectionality ägde rum 2021.