This page in English

Forskningsprojekt

Att begreppsliggöra intersektionalitet

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående

Kontaktperson

Liisa Husu

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

Avhandlingsprojektet Att begreppsliggöra intersektionalitet är en filosofisk studie om intersektionalitet som begrepp och paradigm. Avhandlingen granskar hur intersektionalitet har vuxit fram som ett paradigm inom genusforskningen, och den är också tänkt att bidra till bredare kunskapssociologiska diskussioner om bildandet av forskningsparadigmer.