This page in English

Forskningsprojekt

Att begreppsliggöra intersektionalitet

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Startår 2015

Kontaktperson

Liisa Husu

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

Avhandlingsprojekt: Amund Rake Hoffart
Huvudhandledare: Liisa Husu
Biträdande handledare: Lena Gunnarsson