This page in English

Anders Trumberg

Befattning: Affilierad forskare Organisation: Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap

E-post:

Telefon: Telefonnummer saknas

Rum: -

Anders Trumberg
Forskningsämne

Om Anders Trumberg

Anders Trumberg är medlem i Centrum för urbana och regional studier (CUReS) vid Örebro universitet. I sin avhandling ” Den delade skolan – segregationsprocesser i det svenska skolsystemet” beskriver han förändringen i det svenska skolsystemet mot ett skolvalssystem och hur det påverkar skolan som en mötesplats mellan elever med olika socioekonomiska och/eller etniska bakgrunder. Från och med september 2014 arbetar han på Institutet för bostadsforskning (IBF) vid Uppsala Universitet i ett fyraårigt projekt finansierat av Vetenskapsrådet. Projektet handlar om hur valet av skola påverkar elevernas framtida livschanser, t.ex. elevernas framtida studie -och yrkeskarriärer.

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Doktorsavhandlingar |  Kapitel i böcker, del av antologier |  Rapporter |  Samlingsverk (redaktör) | 

Artiklar i tidskrifter

Doktorsavhandlingar

Kapitel i böcker, del av antologier

Rapporter

Samlingsverk (redaktör)