This page in English

Anders Trumberg

Tjänstetitel: Affilierad forskare, Forskare Organisation: Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

E-post:

Telefon: 019 303000 (växel)

Rum: -

Anders Trumberg

Om Anders Trumberg

Anders Trumberg är medlem i Centrum för urbana och regional studier (CUReS) vid Örebro universitet. I sin avhandling ” Den delade skolan – segregationsprocesser i det svenska skolsystemet” beskriver han förändringen i det svenska skolsystemet mot ett skolvalssystem och hur det påverkar skolan som en mötesplats mellan elever med olika socioekonomiska och/eller etniska bakgrunder. Från och med september 2014 arbetar han på Institutet för bostadsforskning (IBF) vid Uppsala Universitet i ett fyraårigt projekt finansierat av Vetenskapsrådet. Projektet handlar om hur valet av skola påverkar elevernas framtida livschanser, t.ex. elevernas framtida studie -och yrkeskarriärer.

Publikationer

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Doktorsavhandlingar |  Kapitel i böcker, del av antologier |  Rapporter |  Samlingsverk (redaktör) | 

Artiklar i tidskrifter

Doktorsavhandlingar

Trumberg, A. (2011). Den delade skolan: segregationsprocesser i det svenska skolsystemet. (Doctoral dissertation). Örebro: Örebro universitet.

Kapitel i böcker, del av antologier

Trumberg, A. (2015). You and the other: the school as a meeting place. I: Marco Eimermann, Anders Trumberg, Place and Identity: A New Landscape of Social and Political Change in Sweden. Stockholm: Santérus Academic Press Sweden.

Rapporter

Trumberg, A. & Lindberg, D. (2014). Övergång till högre utbildning: en statistisk kartläggning av Linje 14. Örebro: Örebro University.
Trumberg, A. & Håkansson, J. (2012). Socioekonomisk omvandling i Borlänge 1990-2008 med fokus på bostadsområdet Jakobsgårdarna: hur påverkar omflyttningen befolkningsstrukturen i ett bostadsområde?. Borlänge: Högskolan Dalarna (Högskolan Dalarna arbetsrapport 2012:7).
Hedfeldt, M. , Trumberg, A. & Forsberg, G. (2011). Jämställdhetspraktik i W7 Dalarna: en kartläggning av lokala genuskontrakt. Uppsala: Uppsala research & consulting.

Samlingsverk (redaktör)

Eimermann, M. (ed.) & Trumberg, A. (ed.) (2015). Place and Identity: a new landscape of social and political change in Sweden (1ed.). Stockholm: Santérus Academic Press Sweden (Urban and regional studies ).