This page in English

Anders Wirén

Tjänstetitel: Affilierad forskare Organisation: Institutionen för medicinska vetenskaper

E-post:

Telefon: 019 303000 (växel)

Rum: -

Forskningsämne

Om Anders Wirén

Anders arbetar som bioinformatiker i gruppen för Klinisk epidemiologi och biostatistik (KEB). Det innebär att han är inblandad i många olika forskningsprojekt, tillfälligt eller mer långvarigt, där han hjälper andra forskare att analysera data från stora genetiska undersökningar. Anders undervisar också i grundläggande biostatistik.

 

Publikationer

Artiklar i tidskrifter | 

Artiklar i tidskrifter

Collins, D. H. , Wirén, A. , Labédan, M. , Smith, M. , Prince, D. C. , Mohorianu, I. , Dalmay, T. & Bourke, A. F. G. (2021). Gene expression during larval caste determination and differentiation in intermediately eusocial bumblebees, and a comparative analysis with advanced eusocial honeybees. Molecular Ecology, 30 (3), 718-735.
Lushnikova, A. , Bohr, J. , Wickbom, A. , Münch, A. , Sjöberg, K. , Hultgren, O. , Wirén, A. & Hultgren Hörnquist, E. (2021). Patients With Microscopic Colitis Have Altered Levels of Inhibitory and Stimulatory Biomarkers in Colon Biopsies and Sera Compared to Non-inflamed Controls. Frontiers in Medicine, 8.
Qvick, A. , Wirén, A. , Rönnqvist, M. & Helenius, G. (2019). Circulating miRNA: a biomarker for classification of lung cancer and benign lung disease. Journal of Thoracic Oncology, 14 (10), 311-311.