This page in English

Forskargrupp

Klinisk epidemiologi och biostatistik

Om gruppen

Gruppuppgifter

Kontaktperson

Scott Montgomery

Forskningsämne

Vår forskning handlar om hur ärvda egenskaper och miljöexponeringar och behandling påverkar risken för specifika sjukdomar (såsom cancer, immunförmedlade och metaboliska sjukdomar), och sjukdomsutfall. En ’life-course’ strategi förutsätter att konsekvenserna kan variera beroende på ålder vid exponering, att vissa risker ackumuleras över tid och att det kan finnas en avsevärd fördröjning mellan initial exponering och sjukdomsutfall. Epidemiologi är en vetenskap om studier/experimentell design, och biostatistik involverar analys, ofta av stora och komplexa data.

Samarbeten
Misuki Sata
Vasudha Ahuja
Kelsi Smith

Finansiärer