This page in English

Andreas Nilsson

Tjänstetitel: Universitetslektor Organisation: Handelshögskolan vid Örebro universitet

E-post:

Telefon: 019 303813

Rum: N3033

Andreas Nilsson

Om Andreas Nilsson

Andreas har ett särskilt intresse för ledarskap, projektledning, och organisationsteori.

 

Undervisning

Andreas har undervisat om ledarskap, projektledning, organisationsteori, strategi, metod och har också handlett uppsatser på grundläggande och avancerad nivå. Pedagogiskt är han särskilt intresserad av examinationsformer som stöd för lärande och koppling mellan mål, innehåll och examination för att stödja utveckling hos studenterna. Digitala tekniker och internet som stöd för undervisning har också engagerat honom.

 

Forskningsinriktning

Andreas forskning rör ledarskap och projektledning som praktik utifrån frågeställningar som 'vad gör projektledare när de leder projekt?' eller 'hur gör chefer när de delegerar?'

Senare studier har behandlat olika pedagogiska frågor som lärmiljö, lärstrategier och studenters fusk.

 

Ledningsuppdrag

Under fem år var Andreas enhetschef Företagsekonomi och innan det studierektor vid Umeå universitet. Utanför akademin har han också haft ett antal ledningsuppdrag i olika organisationer.

2020 blev han diplomerad coach (ICF) och jobbar med ledarcoaching.

 

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Doktorsavhandlingar |  Kapitel i böcker, del av antologier |  Konferensbidrag |  Licentiatavhandlingar |  Rapporter | 

Artiklar i tidskrifter

Doktorsavhandlingar

Kapitel i böcker, del av antologier

Konferensbidrag

Licentiatavhandlingar

Rapporter