This page in English

Andreas Nilsson

Tjänstetitel: Universitetslektor Organisation: Handelshögskolan vid Örebro universitet

E-post:

Telefon: 019 303813

Rum: N3033

Andreas Nilsson

Om Andreas Nilsson

Andreas har ett särskilt intresse för ledarskap, projektledning, och organisationsteori.

 

Undervisning

Andreas har undervisat om ledarskap, projektledning, organisationsteori, strategi, metod och har också handlett uppsatser på grundläggande och anvancerad nivå. Pedagogiskt är han särskilt intresserad av examinationsformer som stöd för lärande och koppling mellan mål, innehåll och examination för att stödja utveckling hos studenterna. Digitala tekniker och internet som stöd för undervisning har också engagerat honom.

Forskningsinriktning

Andreas forskning rör ledarskap och projektledning som praktik utifrån frågeställningar som 'vad gör projektledare när de leder projekt?' eller 'hur gör chefer när de delegerar?'

Publikationer

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Doktorsavhandlingar |  Kapitel i böcker, del av antologier |  Konferensbidrag |  Licentiatavhandlingar | 

Artiklar i tidskrifter

Blomquist, T. , Hällgren, M. , Nilsson, A. & Söderholm, A. (2012). Project-as-practice: in search of project management research that matters. IEEE Engineering Management Review, 40 (3), 88-103.
Nilsson, A. & Wilson, T. L. (2012). Reflections on Barry W. Boehm's "A spiral model of software development and enhancement". International Journal of Managing Projects in Business/Emerald, 5 (4), 737-756.
Hällgren, M. , Nilsson, A. , Blomquist, T. & Söderholm, A. (2012). Relevance lost! : a critical review of project management standardisation. International Journal of Managing Projects in Business/Emerald, 5 (3), 457-485.
Blomquist, T. , Hällgren, M. , Nilsson, A. & Söderholm, A. (2010). Project-as-practice: in search of project management research that matters. Project Management Journal, 41 (1), 5-16.
Nilsson, A. (2005). The change masters: Project managers in short-duration projects. Project Perspectives, 27 (1), 42-45.

Doktorsavhandlingar

Nilsson, A. (2008). Projektledning i praktiken: Observationer av arbete i korta projekt. (Doctoral dissertation). Umeå: Handelshögskolan vid Umeå universitet.

Kapitel i böcker, del av antologier

Blomquist, T. , Hällgren, M. & Nilsson, A. (2006). Development of virtual teams and learning communities. I: Tripathy, K., Collaborating virtually: concepts and applications (ss. 121-131). Punjagutta, India: Icfai University Press.

Konferensbidrag

Brinkfeldt, N. & Nilsson, A. (2015). Förstå mig rätt: tydligare tentamen för lärares och studenters skull. I: Universitetspedagogiska konferensen 2015 Gränslös kunskap. Program. Konferensbidrag vid Universitetspedagogiska konferensen 2015, Gränslös kunskap, Umeå, Sweden, October 8-9, 2015 (ss. 15-17). Umeå: Umeå universitet.
Nilsson, A. & Brinkfeldt, N. (2015). The analyzing and reflecting student: a matter of course design. Konferensbidrag vid Sakai (Online) Virtual Conference: "The Future of the Learning Management System is Open", November 4, 2015.
Blomquist, T. , Gällstedt, M. , Hällgren, M. , Nilsson, A. & Söderholm, A. (2006). Project as practice: making project research matter. I: Proceedings of IRNOP VII project research conference. Konferensbidrag vid 7th IRNOP Research Conference, Northwestern Polytech Univ, Xian, China, October 11-13, 2006 (ss. 540-549). Beijing: China Publishing House of Electronics Industry.
Hällgren, M. , Blomquist, T. , Nilsson, A. & Söderholm, A. (2006). Project management practice: making project management research matter. Konferensbidrag vid Irnop 2006, Xian, China, October 11-13, 2006.
Hällgren, M. & Nilsson, A. (2006). Project management practice: the activities of coordination in a meeting. I: Proceedings of IRNOP VII project research conference. Konferensbidrag vid 7th IRNOP Research Conference, Northwestern Polytech Univ, Xian, China, October 11-13, 2006 (ss. 526-539). Beijing: China Publishing House of Electronics Industry.
Blomquist, T. , Hällgren, M. & Nilsson, A. (2005). Development of Virtual Teams and Learning Communities. I: Méndez Vilas A., Gonzalez Pereira B., Mesa González, J. och Mesa González, J.A., Recent Research Developments in Learning Technologies Proceedings m-ICTE2005. Konferensbidrag vid Formatex, Badajos, Spain, March 15-18, 2005 (ss. 1184-1189). Badajos, Spain: Formatex Research Center.
Nilsson, A. & Söderholm, A. (2005). From Blueprints to maps in project management. Konferensbidrag vid EURAM Conference, Munich, Germany, May 4-7, 2005.
Nilsson, A. (2004). The Change Masters: Project Managers in Short-Duration Projects. Konferensbidrag vid IRNOP VI, Turku, Finland, August 25-27, 2004.
Nilsson, A. (2002). Team development in environments of simultaneous, short time projects. Konferensbidrag vid IRNOP V, International research network and organizing by projects, Rotterdam, Netherlands, May 29–31, 2002.

Licentiatavhandlingar