This page in English

Anette Forsberg

Befattning: Affilierad forskare Organisation: Institutionen för medicinska vetenskaper

E-post:

Telefon: Telefonnummer saknas

Rum: -

Forskningsämne

Om Anette Forsberg

Anette Forsberg är leg. fysioterapeut, medicine doktor i medicinsk vetenskap och docent. Anette är anställd i Region Örebro län och arbetar som verksamhetschef för verksamhetsområde fysioterapi, universitetssjukhuset Örebro. Anettes forskningsområde är rehabilitering inom neurologi, och tidig mobilisering . 

Handledning

Anette är huvudhandledare för  Rose-Marie Wilnerzon Thörn och Therese Sundh, doktorander vid Örebro Universitet. Anette har handlett till examination två doktorandet, 10 magisteruppsatser samt cirka 25 kandidatuppsatser.

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Konferensbidrag |  Rapporter | 

Artiklar i tidskrifter

Konferensbidrag

Rapporter