This page in English

Anette Forsberg

Tjänstetitel: Affilierad forskare Organisation: Institutionen för hälsovetenskaper

E-post:

Telefon: 019 303000 (växel)

Rum: -

Forskningsämne

Om Anette Forsberg

Anette Forsberg är leg. fysioterapeut, medicine doktor i medicinsk vetenskap och docent. Anette är anställd i Region Örebro län och arbetar som verksamhetschef för Fysioterapiavdelningen, Universitetssjukhuset Örebro. Anettes forskningsområde är rehabilitering.  Aktuellt forskningsprojekt är:

◾ Effekter och upplevelse av mycket tidig mobilisering efter kirurgi

Handledning

Anette är handledare för  Rose-Marie Wilnerzon Thörn som är doktorand vid Örebro Universitet. Anette har handlett till examination två doktorandet, och cirka 10 magisteruppsatser samt cirka 25 kandidatuppsatser.

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Konferensbidrag |  Rapporter | 

Artiklar i tidskrifter

Konferensbidrag

Rapporter