Forskningsprojekt

Sjukgymnast - Neurologi

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Avslutat

Kontaktperson

Anette Forsberg

Forskningsämne

Bakgrund Balansen kan påverkas negativt efter stroke men går att förbättra genom träning. Det saknas dock bevis för att någon specifik behandlingsmetod är mer effektiv än någon annan gällande balansträning. En möjlig metod för att träna balans kan vara Basal kroppskännedom (BK). BK omfattar kroppsmedvetenhet, rörelsebeteende och grundläggande rörelseförmåga så som koordination, hållning och balans. BK används både individuellt och som gruppbehandling. Övningarna i BK utgår ifrån varje individs funktionsnivå.  Att hitta en inre mittlinje och utifrån den utföra olika övningar som t.ex., tyngdöverföringar, hållningsövningar, rotationer runt mittlinjen och en fri andning är centrala begrepp.

Syfte Syftet är att undersöka effekten av BK som balansträning för personer i senare fas efter insjuknandet i stroke (mer än 6 månader) med avseende på funktion, aktivitet och delaktighet samt hälsorelaterad livskvalitet.

 

Forskare