This page in English

Forskningsprojekt

Effekter och upplevelser av mycket tidig mobilisering efter kirurgi

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående 2018 - 2026

Kontaktperson

Anette Forsberg

Tidig mobilisering är en del i ERAS koncept (Enhanced Recovery After Surgery) för en snabbare återhämtning efter kirurgi. Alla patienter uppnår dock inte de fastställda mobiliseringsmålen. Enligt ERAS ska patienten vara mobiliserad ur säng≥ 2 h på operationsdygnet och därefter ≥4-6h (dag 1-3). Det saknas studier hur tidigt efter kirurgi, en målinriktad mobilisering kan genomföras liksom dess frekvens och intensitet och hur ser effekten ut på funktions-och aktivitetsnivå på kort-och långsiktigt.Syftet med detta forskningsprojekt är att undersöka om en tidigt målinriktat mobilisering ger en ökad funktions-och aktivitetsnivå postoperativt efter kirurgi i en randomiserad kontrollerad studie samt beskriva hur patienten som genomgått den tidiga mobiliseringen och personalen upplevde interventionen och beskrivning av den postoperativa återhämtningen när det gäller hälsa och funktionsnedsättning upp till 12 månader.

Finansiärer

  • Forskningskommittén i Region Örebro län
  • Nyckelfonden

Samarbetspartners