This page in English

Anette Granberg

Befattning: Doktorand Organisation: Institutionen för hälsovetenskaper

E-post:

Telefon: Telefonnummer saknas

Rum: -

Anette Granberg
Forskningsämne

Om Anette Granberg

Anette är doktorand vid Institutionen för Hälsovetenskaper på Örebro Universitet och arbetar som utvecklingsledare inom Kultur och hälsa på Regional utveckling, Region Örebro län.  Anette är i grunden danspedagog, utbildad vid Danshögskolan i Stockholm 1989. Efter många års undervisning började Anette och arbeta som utvecklingsledare bland annat inom områdena kultur och ideell sektor samt utbildning & arbetsmarknad. Sedan 2016 har Anette uppdraget att utveckla området Kultur och hälsa på Regional utveckling med fokus på samverkan och implementering. Anette är idag doktorand och studerar hinder och möjligheter för implementering av interventioner inom funktionshinderområdet.