This page in English

Ann-Sofie Hellberg

Befattning: Universitetslektor Organisation: Handelshögskolan vid Örebro universitet

E-post: YW5uLXNvZmllLmhlbGxiZXJnO29ydS5zZQ==

Telefon: 019 301498

Rum: N4055

Ann-Sofie Hellberg

Om Ann-Sofie Hellberg

Jag är lektor i informatik, anställd vid Handelshögskolan sedan 2008, med ansvar för det Systemvetenskapliga programmet sedan 2023. Jag brinner för kunskapsutveckling, att utmana tankegångar, att vända och vrida på saker för att hitta nya infallsvinklar och nya sätt att göra saker. Jag drivs av problemlösning, innovation, kreativt tänkande, att få bidra och göra en insats.

Detta genomsyrar både min undervisning och min forskning, som förresten är starkt sammankopplade då jag ägnar mig åt något som på engelska kan benämnas som teaching-as-research, vilket översatt till svenska blir undervisning som forskning. Undervisningen blir ett forskningsprojekt, i vilket målet är att förbättra undervisningen, kontinuerligt och regelbundet, att följa upp resultat av kursutveckling systematiskt. Planering och utveckling sker inför kursomgångar, kursomgången ger data för ny kursutveckling då varje tillfälle utvärderas och följs upp, och så börjar det om. Publicering i pedagogiska tidskrifter och konferenser är en naturlig del i detta arbete.

Problemlösning och kreativitet är viktiga delar i min undervisning. Som programansvarig för det systemvetenskapliga programmet har jag ansvar för att driva de pedagogiska frågorna och säkerställa ett relevant innehåll. På senare tid har hållbarhetsfrågor fått stort fokus då jag utbildar systemvetare, en yrkesgrupp som kommer att inneha en nyckelroll i omställningen till ett mer hållbart samhälle. Teknikutveckling är en del i detta, hållbarhet är komplext och kräver systemtänk - vilket är precis vad vår utbildning syftar till. Det systemvetenskapliga programmet är en utbildning som erbjuder kunskap om människor, organisationer och hur man utvecklar teknik för att stödja dessa.

Användande av AI-verktyg är också ett aktuellt ämne och det är starkt sammankopplat med hållbarhet. Användande av AI-verktyg har utmålats som en katastrof för klimatet. Energin som behövs för att träna och köra AI-modeller enorm. Samtidigt kan AI-verktyg bidra till ökad utveckling, innovation och vara en del i omställningen. Således, både hållbarhet och AI-användning är komplexa frågor, som kräver nytänkande, en förmåga att se olika perspektiv, att tänka kritiskt.

Kurser jag undervisar i för närvarande är bland annat:

IK201G: Klientprogrammering för webbsystem, fortsättningskurs
IK207G: Systemutvecklingsprojekt med Scrum och Extreme Programming, fortsättningskurs
IK208G: Interaktionsdesign, fortsättningskurs
IK209G: Systemutvecklingsprojekt, fortsättningskurs

 

Forskningsprojekt

Pågående projekt

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Doktorsavhandlingar, sammanläggningar |  Kapitel i böcker, del av antologier |  Konferensbidrag |  Rapporter |  Samlingsverk (redaktör) | 

Artiklar i tidskrifter

Doktorsavhandlingar, sammanläggningar

Kapitel i böcker, del av antologier

Konferensbidrag

Rapporter

Samlingsverk (redaktör)