This page in English

Ann-Sofie Hellberg

Tjänstetitel: Universitetslektor Organisation: Handelshögskolan vid Örebro universitet

E-post:

Telefon: 019 301498

Rum: N4055

Ann-Sofie Hellberg

Forskningsprojekt

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Doktorsavhandlingar, sammanläggningar |  Kapitel i böcker, del av antologier |  Konferensbidrag |  Rapporter |  Samlingsverk (redaktör) | 

Artiklar i tidskrifter

Hellberg, A. & Hedström, K. (2015). The story of the sixth myth of open data and open government. Transforming Government: People, Process and Policy, 9 (1).
Hellberg, A. & Grönlund, Å. (2013). Conflicts in implementing interoperability: re-operationalizing basic values. Government Information Quarterly, 30 (2), 154-162.

Doktorsavhandlingar, sammanläggningar

Hellberg, A. (2015). Governments in control?: the implications of governance and policy entrepreneurship in electronic government. (Doctoral dissertation). (Sammanläggning) Örebro: Örebro university.

Kapitel i böcker, del av antologier

Hellberg, A. (2011). Införandet av sammanhållen journalföring i hälso- och sjukvården. I: Ann-Sofie Hellberg, Martin Karlsson, Hannu Larsson, Erik Lundberg, Monika Persson, Perspektiv på offentlig verksamhet i utveckling: tolv kapitel om demokrati, styrning och effektivitet (ss. 47-58). Örebro: Örebro universitet.

Konferensbidrag

Hellberg, A. (2016). A Storytelling Approach for Electronic Government Research. I: 2016 49th Hawaii International Conference on System Sciences (HICSS). Konferensbidrag vid 49th Hawaii International Conference on System Sciences (HICSS), Koloa, Hawaii, January 5-8, 2016 (ss. 2657-2666). IEEE.
Hellberg, A. (2014). Policy, process, people and public data. I: Electronic Government. Konferensbidrag vid 13th IFIP WG 8.5 International Conference, EGOV 2014, Dublin, Ireland, September 1-3, 2014 (ss. 265-276).
Hellberg, A. & Grönlund, Å. (2011). Health care integration in practice: an institutionalized dilemma. I: Kim Normann Andersen, Enrico Francesconi, Åke Grönlund, Tom M. van Engers, Electronic government and the information systems perspective. Konferensbidrag vid Second International Conference, EGOVIS 2011, Toulouse, France,August 29 – September 2 (ss. 1-14). Berlin: Springer Berlin/Heidelberg.

Rapporter

Hellberg, A. , Islam, S. & Karlsson, F. (2018). Säkerhet vid molnlösningar. Karlstad: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Samlingsverk (redaktör)

Hellberg, A. (ed.) , Karlsson, M. (ed.) , Larsson, H. (ed.) , Lundberg, E. (ed.) & Persson, M. (ed.) (2011). Perspektiv på offentlig verksamhet i utveckling: tolv kapitel om demokrati, styrning och effektivitet (1ed.). Örebro: Örebro universitet (FOVU:s rapportserie 1).