This page in English

Forskningsprojekt

Säkerhet vid molnlösningar

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående 2017 - 2018

Kontaktperson

Fredrik Karlsson

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

I dagens samhälle är i princip all verksamhet, även sådan som är samhällsviktig, beroende av väl fungerande IT-infrastruktur och IT-tjänster. Det har konstaterats att nyttjande av molntjänster är en driftsform som ökat, samtidigt som idag finns liten kunskap om hur offentliga myndigheter använder sig av molntjänster. Det huvudsakliga målet med projektet är att få en bild av de offentliga aktörernas exponering gentemot molntjänster, vilka risker som finns, vilka krav som ställs kring informationssäkerhet och vilka utmaningar som finns vid upphandling.

Finansiärer

  • Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)