This page in English

Anna-Eva Olsson

Tjänstetitel: Projektsamordnare Organisation: Universitetskansliet

E-post:

Telefon: 019 301053

Rum: A1110

Anna-Eva Olsson

Om Anna-Eva Olsson

Arbetsområden

Anna-Eva Olsson arbetar som projektsamordnare i rektors strategiska satsning, Framtidens lärarutbildning. I rollen ansvarar hon för att på hemsidan kommunicera process och resultat i de olika delprojekten samt stötta delprojektledarna i deras egen dokumentation på tillhörande blogg.

Anna-Eva arbetar även med samordning och samverkan kring nya lärmiljöer vid Örebro universitetet. Det arbetet sker inom ramen för delprojektet Nya lärmiljöer och i nära samarbete med Högskolepedagogiskt centrum, Campusavdelningen, IT-avdelningen och Akademiska hus.

Anna-Eva har också från och med höstterminens start 2020 ett universitetsövergripande uppdrag på Högskolepedagogiskt centrum som koordinator för lärmiljöer. I den rollen koordinerar hon de olika lärmiljöinitiativ som görs på universitetet samt ansvarar för information till verksamheten. I det arbetet ingår också att synliggöra högskolepedagogiska frågor och att samordna och sammanföra olika avdelningar, roller och funktioner i tvärfunktionella team på universitetet för att skapa en helhet och skapa förutsättningar för ett gemensamt arbete med utgångspunkt i verksamhetens nuvarande och framtida behov kring digitala och fysiska lärmiljöer. 

Bakgrund

Anna-Eva är legitimerad gymnasielärare i matematik och fysik och har tio års sammanlagd erfarenhet från arbete i gymnasieskolan, varav sex år på Riksgymnasiet för döva och hörselskadade, Tullängsgymnasiet.

Anna-Eva har även arbetat i Örebro kommun som kvalitetsutvecklare, bidragit till uppstarten av Pedagog Örebro och i egenskap av projektledare/enhetschef startat och drivit Sveriges första kommunala teknikskola - KomTek Örebro.

Innan Anna-Eva tillträdde tjänsten som projektsamordnare för Framtidens lärarutbildning så arbetade hon drygt ett år vid lärarutbildningen, dels som verksamhetsutvecklare mot den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) vid Lärarutbildningens kansli och dels med undervisning för lärarstudenter på förskollärar- och grundlärarprogrammet (inom ämnesgruppen för naturvetenskapernas och teknikens didaktik).