This page in English

Anna-Eva Olsson

Tjänstetitel: Projektsamordnare Organisation: Universitetskansliet

E-post:

Telefon: 019 301053

Rum: A1110

Anna-Eva Olsson

Om Anna-Eva Olsson

Arbetsområden

Anna-Eva Olsson arbetar som projektsamordnare i rektors strategiska satsning, Framtidens lärarutbildning. I rollen ansvarar hon för att på hemsidan kommunicera process och resultat i de olika delprojekten samt stötta delprojektledarna i deras egen dokumentation på tillhörande blogg.

Anna-Eva fungerar också som länk mellan Framtidens lärarutbildning och avdelningen för kommunikation och samverkan. Hon samarbetar även med campusavdelningen för att runt om på campus skapa fyra fysiska minihemvister för lärarstudenterna i närhet till de lokaler där det bedrivs lärarutbildning. I samarbetet med Örebro lärarstudenter bidrar hon också i en sammanhållande roll tillsammans med delprojektledaren för "Studentdrivna aktiviteter".

Bakgrund

Anna-Eva är legitimerad gymnasielärare i matematik och fysik och har tio års sammanlagd erfarenhet från arbete i gymnasieskolan. Hon kommer närmast från en tjänst vid Riksgymnasiet för döva och hörselskadade, Tullängsgymnasiet där hon dels arbetade som förstelärare och dels hade ett uppdrag som kvalitetsutvecklare.

Anna-Eva har även arbetat centralt i Örebro kommun som kvalitetsutvecklare, bidragit till uppstarten av Pedagog Örebro och i egenskap av projektledare/enhetschef startat och drivit Sveriges första kommunala teknikskola - KomTek Örebro.