This page in English

Anna-Eva Olsson

Befattning: Projektsamordnare Organisation: Campusavdelningen

E-post:

Telefon: 019 301053

Rum: A2117

Anna-Eva Olsson

Om Anna-Eva Olsson

Arbetsområden

Anna-Eva Olsson arbetar som koordinator för lärmiljöer och i den rollen samordnar hon de olika lärmiljöinitiativ som görs på universitetet samt ansvarar för information till verksamheten. I det arbetet ingår också att synliggöra högskolepedagogiska frågor och att sammanföra olika avdelningar, roller och funktioner i tvärfunktionella team på universitetet för att skapa en helhet och skapa förutsättningar för ett gemensamt arbete med utgångspunkt i verksamhetens nuvarande och framtida behov kring lärmiljöer.   

Anna-Eva är också teamledare för Learning Lab vid Örebro universitet där lärare och studenter tillsammans kan testa nya pedagogiska arbetssätt som sen utvärderas och bidrar till forskning och utveckling av framtidens lärmiljöer.

Bakgrund

Anna-Eva är legitimerad gymnasielärare i matematik och fysik och har tio års sammanlagd erfarenhet från arbete i gymnasieskolan, varav sex år på Riksgymnasiet för döva och hörselskadade, Tullängsgymnasiet.

Anna-Eva har även arbetat i Örebro kommun som kvalitetsutvecklare, bidragit till uppstarten av Pedagog Örebro och i egenskap av projektledare/enhetschef startat och drivit Sveriges första kommunala teknikskola - KomTek Örebro.

Under sina år på Örebro universitet har Anna-Eva arbetat både som verksamhetsutvecklare mot den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) vid Lärarutbildningens kansli och nu senast som projektsamordnare för Framtidens lärarutbildning.