Högskolepedagogiskt centrum

Lärmiljöer

Vid Örebro universitet sker ett fokuserat arbete med att utveckla lärmiljöer som ska stimulera till aktivt lärande, kreativitet, kritisk reflektion och bildning samt främja öppenhet och dialog mellan olika perspektiv.

Koordinator för lärmiljöer

Anna-Eva Olsson

Tjänstetitel: Projektsamordnare Organisation: Universitetskansliet

Profilsida: Anna-Eva Olsson

E-post:

Telefon: 019 301053

Rum: A2117

Anna-Eva Olsson

Delprojektledare Nya lärmiljöer, Framtidens lärarutbildning

Magnus Hansson

Tjänstetitel: Universitetslektor Organisation: Handelshögskolan vid Örebro universitet

Profilsida: Magnus Hansson

E-post:

Telefon: 019 303971

Rum: N3029

Magnus Hansson