This page in English

Anna Drakenberg

Befattning: Doktorand Organisation: Institutionen för hälsovetenskaper

E-post:

Telefon: 0730 837007

Rum: P2147

Anna Drakenberg
Forskningsämne

Om Anna Drakenberg

Anna Drakenberg, leg. sjuksköterska, arbetar med thoraxintensivvård vid Universitetssjukhuset Örebro och är registrerad doktorand vid institutionen för hälsovetenskaper vid Örebro universitet. Avhandlingsarbetets titel är ”Familjecentrerad vård vid planerad öppen hjärtkirurgi” och syftar till att utforska betydelsen av familjens delaktighet i vården vid planerad öppen hjärtkirurgi. Anna Drakenberg grundade år 2017 nätverket ”Nationellt nätverk för Thoraxintensivvårdssjuksköterskor, NTHIS” och är engagerad i Riksföreningen för Anestesi och Intensivvård, AnIva. 

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Konferensbidrag | 

Artiklar i tidskrifter

Konferensbidrag