This page in English

Birgitta Ejdervik-Lindblad

Befattning: Universitetslektor, adjungerad Organisation: Institutionen för medicinska vetenskaper

E-post: YmlyZ2l0dGEuZWpkZXJ2aWstbGluZGJsYWQ7b3J1LnNl

Telefon: 019 301469

Rum: X1307

Forskningsämne

Om Birgitta Ejdervik-Lindblad

Birgitta Ejdervik Lindblad är adjungerad universitetslektor, överläkare i oftalmologi, och kliniskt temaansvarig för ögonutbildningen inom tema Sinne på Läkarprogrammet i Örebro.

Forskning

Hon disputerade vid Karolinska Institutet 2008 med en avhandling om riskfaktorer för katarakt. 

Risk factors for Age-related Cataract-a prospective cohort study

http://publications.ki.se/jspui/bitstream/10616/38707/1/thesis.pdf 

 

Undervisning

Birgitta Ejdervik Lindblad har varit engagerad vid Läkarprogrammet vid Örebro Universitet sedan 2012. Hon undervisar om katarakt på Termin 3 och om sjukdomar i ögats främre på Termin 9.

Forskningsprojekt

Pågående projekt

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Konferensbidrag |  Manuskript | 

Artiklar i tidskrifter

Konferensbidrag

Manuskript