This page in English

Forskningsprojekt

Ikaria Healthy Ageing

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående

Kontaktperson

Nikolaos Venizelos

Forskningsämne

Fyra personer i olika åldrar blickar ut över havet

Presentation

Ön Ikaria i Egeiska havet utmärks bl.a. av att ovanligt många invånare når en ålder över 90 år och dessutom tycks flera allvarliga folksjukdomar förekomma i låg frekvens. Inom antropologin är Ikaria en av världens fem ”blå-zoner”, där olika livsstils-, miljö- och genetiska faktorer antas bidra till en relativt sjukdomsfri och hög ålderdom.

Livsstils- och miljöfaktorer är dock inte identiska i de olika blå zonerna, vilket innebär att det inte har fastställts vetenskapligt någon tydlig konsensus om de viktigaste orsakssambanden till ett hälsosamt åldrande

Syfte och strategier

Projektet syftar till att skapa en långvarig samverkansforskning mellan Örebro universitet och Ikaria/Grekland, och undersöka faktorer relaterade till hälsosamma åldringsmekanismer hos befolkningen på ön Ikaria.

Miljö, livsstil och genetiska faktorer förväntas förklara det hälsosamma åldrande. Ny kunskap baserad på moderna molekylärbiologiska tekniker kommer att vara mycket värdefull och användbar.

Projektets resultat förväntas ge användbar kunskap för den åldrande befolkningen över hela världen, beträffande medicinsk planering och livsstilsplanering.

Metodik

Projektet omfattar:

a) Insamling av demografiska data och hälsodata från avlidna personer under de senaste 10 åren

b) Insamling av hälso-, fysisk aktivitets-, och livsstilsdata från friska frivilliga personer i åldern 65-80 och 81+.

Biologiska prover:
Perifert venöst blod, salivprov, urin- och avföringsprover.

Forskningsprojekt

  1. Förväntad livslängd i Ikaria - en demografistudie baserad på data från avlidna personer.
  2. Undersöka och klargöra molekylära mekanismer och genetiska faktorer relaterade till hälsosamt åldrandet i befolkningen på ön Ikaria
  3. Objektiv mätning av den vanliga fysiska veckoaktiviteten i Ikariaprojektets kohort
  4. Studera åldersrelaterade ögonsjukdomar i Ikariaprojektets kohort.

Finansiärer

  • Region Örebro Län
  • Örebro universitet