This page in English

Forskargrupp

Experimentell neuropsykiatri och åldrandet

Om gruppen

Gruppuppgifter

Kontaktperson

Nikolaos Venizelos

Forskningsämne

Experimentell neuropsykiatri startade 2004 för att studera mekanismerna bakom cellulär membrantransport av aminosyrorna tyrosin och tryptofan, prekursorer av dopamin och serotonin vid schizofreni och närbesläktade neuropsykiska sjukdomar (bipolär sjukdom, autism och ADHD), genom utveckling och användning av fibroblastmodellen, en cellulär in vitro-teknik. Förändringar i de dopaminerga och serotonerga bansystemen kan bland annat leda till försämring av kognition, beteende och välbefinnande.

Ett långsiktigt samarbetsprojekt har startat mellan Örebro universitet och Ikaria/Grekland för att undersöka faktorer relaterade till långt och hälsosamt åldrande. Syftet är att studera genetiska-, miljömässiga och livsstilsfaktorer som tros påverka hjärnan, välbefinnandet och förväntas förklara de bakomliggande mekanismerna för livslängd och hälsosamt åldrande (Ikaria Healthy Ageing).

Interna & externa samarbeten

  • Assoc. Professor Mussie Msghina and PhD Ulrika Hylén, MV, Örebro University
  • Professor Matei Oresic, MV, Örebro University (Metabolomics of clozapine and lithium)
  • Senior lecturer Birgitta Ejdervik-Lindblad, MV and Region Örebro län (Age-related eye disease in the Ikaria Healthy Ageing)
  • Dr Theodora Ntetsika, Depart. of Neurology at Karolinska Hospital (Tyrosine transport in fibroblasts from Parkinson´s and T2 Diabetes patients, PhD project)
  • Dr. Kalliopi Katte, Health Centre of Evdylos, Ikaria, Greece (Ikaria Healthy Ageing project)
  • Professor Francjan van Spronsen, Beatrix Children's Hospital, University of Groningen, Netherlands (Phenylalanine transport in fibroblasts from Phenylketonuria (PKU) patients)

Finansiärer

  • European Commission
  • Region Örebro Län
  • Örebro universitet