This page in English

Camilla Wistrand

Tjänstetitel: Affilierad forskare Organisation: Institutionen för hälsovetenskaper

E-post:

Telefon: 019 303000 (växel)

Rum: -

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Doktorsavhandlingar, sammanläggningar |  Manuskript | 

Artiklar i tidskrifter

Doktorsavhandlingar, sammanläggningar

Manuskript

Wistrand, C. , Söderquist, B. , Falk-Brynhildsen, K. & Nilsson, U. Bacterial growth and recolonization after preoperative hand disinfection and surgery : a pilot study.