This page in English

Forskningsprojekt

Den svenska versionen av instrumentet Attityd till trycksårsprevention för användning på operation (APuP-OR): En nationell psykometrisk utvärdering

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Startår 2020

Kontaktperson

Karin Falk-Brynhildsen

Forskningsämne

Trycksår är ett vanligt förekommande tillstånd på kirurgiska patienter men som i hög grad kan förebyggas. The National Pressure Ulcer Advisory Panel (NPUAP) rapporterar att förekomsten av trycksår hos patienter som genomgått kirurgi uppgår till 4.0 – 45% av patienterna. Studier visade att förekomsten var 8,8 % eller mer hos patienter som genomgår kirurgiska ingrepp som varar mer än tre tim. Arbetet på operation är mycket specialiserat, med flera specialiteter som arbetar tillsammans i team. Alla teammedlemmar har olika prioriteringar och mål vilka måste balanseras. Operationssjuksköterskor har en nyckelroll i att säkerställa patientsäkerheten under operationen inklusive förebyggande av trycksår. Kunskap och färdighet är grundläggande för att bedöma, förhindra och behandla trycksår. En rikstäckande psykometrisk utvärderingsstudie av ett instrument för operation (APuP -OR) gällande attityd till förebyggandet av trycksår på operationssalen genomfördes mellan februari och augusti 2020. Giltighet (innehåll, uppbyggnad, urval,) och tillförlitlighet (stabilitet, utformning) var utvärderade genom ett bekvämlighetsurval av svenska operationssjuksköterskor.

Detta projekt är ett samarbete mellan Örebro universitet, Universitetssjukhuset Örebro, Uppsala universitet, Karlstads universitet, Karolinska universitetssjukhuset och Östfold University College (Norge). Forskningen leddes av Swedish Center for Skin and Wound Research i samarbete med Skin Integrity Research Group vid Ghent University (Belgien).

Samarbetspartners