This page in English

Forskningsämne

Litteraturvetenskap

Om forskningsämnet

Ämnesuppgifter

Kontaktperson

Greger Andersson

Vetenskapsområden

  • Humaniora-Samhällsvetenskap

Forskningsmiljöer

Sedan länge har ämnet litteraturvetenskap vid Örebro universitet utvecklat en egen profil kring studier i litteraturteori och särskilt berättarteori (narratologi). Inom denna profil arbetar ämnet i nationella och internationella nätverk, där både seniora forskare och doktorander ingår.

Även den forskning som utgår från en specifik författare eller genre knyter an till principiella frågor rörande litterär mening och hur sådan mening förmedlas av text. En sådan inriktning inbjuder naturligt till ämnesövergripande studier. Så har t.ex. etablerats ett samarbete med framför allt ämnet historia kallat ”Berättande, liv, mening”, som tar upp tänkbara aspekter av berättelsebegreppet och som engagerat en rad doktorander. Från den litteraturvetenskapliga sidan arbetas det här framför allt med frågor som rör fakta och fiktion och nya och gamla genrer som kan uppfattas som hybridformer.