This page in English

Desiree Wiegleb Edström

Befattning: Universitetslektor Organisation: Institutionen för medicinska vetenskaper

E-post: ZGVzaXJlZS53aWVnbGViLWVkc3Ryb207b3J1LnNl

Telefon: 019 302437

Rum: X4311

Desiree Wiegleb Edström
Forskningsämne

Om Desiree Wiegleb Edström

Bakgrund

Sedan oktober 2018 arbetar Desiree som universitetslektor med inriktning pedagogik på Institutionen för Medicinska vetenskaper. Desiree är en del av Örebro universitets satsning på pedagogisk utveckling och ingår i gruppen för medicinsk pedagogik samt i Högskolepedagogiskt centrum.

Desiree Wiegleb Edström tog läkarexamen 1985 på Karolinska Institutet.  Blev legitimerad läkare 1987 och specialist i dermatologi och venereologi 1994, Karolinska sjukhuset. Har överläkare med ansvar för Behandlingscentrum, Hudkliniken Karolinska universitetssjukhuset. Disputerade 2001 med avhandlingen Long-wave ultraviolet radiation (UVA1) and visible light. Therapeutic and adverse effects in human skin Karolinska Institutet. Docent i dermatologi 2010.

Undervisning

På Örebro universitet har Desiree en tjänst som lektor med inriktning mot medicinsk pedagogik. Hon har en roll som pedagogisk utvecklare på läkarprogrammet vilket innefattar bland annat arbete med mentorsprogram, handledarutbildning, utveckling av interprofessionell undervisning och pedagogisk fortbildning för lärare. Desiree medverkar också i verksamheten som högskolepedagogiskt centrum driver. Dessutom deltar Desiree i undervisningen i dermatologi på läkarprogrammet. Hon har erfarenhet från undervisning på grundutbildning läkarprogrammet men även fortsättningsutbildning för både sjuksköterskor och läkare.  Desiree har varit vice kursansvarig för flertal grundkursen i dermatovenereologi i läkarprogrammet, samt ansvarat, utformat studentvald kurs på läkarprogrammet Karolinska Institutet

Forskning

Forskning har handlat om hur huden påverkas av ljus, laser och ultraviolett stålning.  På senare år har hennes forskningsintresse fokuserats till medicinsk pedagogik med inriktning interprofessionellt lärande där flera hälsoprofessioner lär tillsammans om, med och av varandra. Hon arbetar med och utformat webbaserade virtuella patienter och har utvärderas dess design och undersöker fungerar i ett interprofessionellt sammanhang. Desiree är även intresserad hur interprofessionellt lärande kan implementeras i den kliniska vardagen. Desiree är en del av gruppen för medicinsk pedagogik, som bedriver gemensam forskning inom interprofessionellt lärande och klinisk resonemang.

Desiree har varit bihandledare till doktorand tillsammans med Samuel Edelbring till disputationen

Anne Friman, med avhandlingen: ”Attitudes towards interprofessional work and conditions for knowledge development in wound management", KI 2015

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Artiklar, forskningsöversikter | 

Artiklar i tidskrifter

Artiklar, forskningsöversikter