This page in English

Desiree Wiegleb Edström

Tjänstetitel: Universitetslektor Organisation: Institutionen för medicinska vetenskaper

E-post:

Telefon: 019 302437

Rum: C1211

Desiree Wiegleb Edström
Forskningsämne Forskningsmiljöer

Om Desiree Wiegleb Edström

Bakgrund

Sedan oktober 2018 arbetar Desiree som universitetslektor med inriktning pedagogik på Institutionen för Medicinska vetenskaper. Desiree är en del av Örebro universitets satsning på pedagogisk utveckling och ingår i gruppen för medicinsk pedagogik samt i Högskolepedagogiskt centrum.

Desiree Wiegleb Edström tog läkarexamen 1985 på Karolinska Institutet.  Blev legitimerad läkare 1987 och specialist i dermatologi och venereologi 1994, Karolinska sjukhuset. Har överläkare med ansvar för Behandlingscentrum, Hudkliniken Karolinska universitetssjukhuset. Disputerade 2001 med avhandlingen Long-wave ultraviolet radiation (UVA1) and visible light. Therapeutic and adverse effects in human skin Karolinska Institutet. Docent i dermatologi 2010.

Undervisning

På Örebro universitet har Desiree en tjänst som lektor med inriktning mot medicinsk pedagogik. Hon har en roll som pedagogisk utvecklare på läkarprogrammet vilket innefattar bland annat arbete med mentorsprogram, handledarutbildning, utveckling av interprofessionell undervisning och pedagogisk fortbildning för lärare. Desiree medverkar också i verksamheten som högskolepedagogiskt centrum driver. Dessutom deltar Desiree i undervisningen i dermatologi på läkarprogrammet. Hon har erfarenhet från undervisning på grundutbildning läkarprogrammet men även fortsättningsutbildning för både sjuksköterskor och läkare.  Desiree har varit vice kursansvarig för flertal grundkursen i dermatovenereologi i läkarprogrammet, samt ansvarat, utformat studentvald kurs på läkarprogrammet Karolinska Institutet

Forskning

Forskning har handlat om hur huden påverkas av ljus, laser och ultraviolett stålning.  På senare år har hennes forskningsintresse fokuserats till medicinsk pedagogik med inriktning interprofessionellt lärande där flera hälsoprofessioner lär tillsammans om, med och av varandra. Hon arbetar med och utformat webbaserade virtuella patienter och har utvärderas dess design och undersöker fungerar i ett interprofessionellt sammanhang. Desiree är även intresserad hur interprofessionellt lärande kan implementeras i den kliniska vardagen. Desiree är en del av gruppen för medicinsk pedagogik, som bedriver gemensam forskning inom interprofessionellt lärande och klinisk resonemang.

Desiree har varit bihandledare till doktorand tillsammans med Samuel Edelbring till disputationen

Anne Friman, med avhandlingen: ”Attitudes towards interprofessional work and conditions for knowledge development in wound management", KI 2015

Publikationer

Artiklar i tidskrifter | 

Artiklar i tidskrifter

Edelbring, S. , Broberger, E. , Sandelius, S. , Norberg, J. & Wiegleb Edström, D. (2021). Flexible interprofessional student encounters based on virtual patients: a contribution to an interprofessional strategy. Journal of Interprofessional Care, 1-8.
Friman, A. , Wiegleb Edström, D. , Ebbeskog, B. & Edelbring, S. (2020). General practitioners' knowledge of leg ulcer treatment in primary healthcare: an interview study. Primary Health Care Research and Development, 21.
Friman, A. , Wiegleb Edström, D. & Edelbring, S. (2019). General practitioners’ perceptions of their role and their collaboration with district nurses in wound care. Primary Health Care Research and Development, 20.
Friman, A. , Wiegleb Edström, D. & Edelbring, S. (2017). Attitudes and perceptions from nursing and medical students towards the other profession in relation to wound care. Journal of Interprofessional Care, 31 (5), 620-627.
Wiegleb Edström, D. , Wilhemsson-Macleod, N. , Berggren, M. , Josephson, A. & Wahlgren, C. (2015). A phenomenographic study of students' conception of learning for a written examination. International Journal of Medical Education, 6, 40-46.
Wester, U. , Wiegleb Edström, D. , Bengtsson, E. & Sallander, E. (2014). Response to Norval and de Gruijl's 'Comment on Sallander et al.'. Photodermatology, Photoimmunology & Photomedicine, 30 (4), 178-179.
Sallander, E. , Wester, U. , Bengtsson, E. & Wiegleb Edström, D. (2013). Vitamin D levels after UVB radiation: effects by UVA additions in a randomized controlled trial. Photodermatology, Photoimmunology & Photomedicine, 29 (6), 323-329.
Lindelöf, B. , Krynitz, B. , Ayoubi, S. , Martschin, C. , Wiegleb Edström, D. & Wiklund, K. (2012). Previous extensive sun exposure and subsequent vitamin D production in patients with basal cell carcinoma of the skin, has no protective effect on internal cancers. European Journal of Cancer, 48 (8), 1154-1158.
Lodén, M. , Beitner, H. , Gonzalez, H. , Wiegleb Edström, D. , Åkerström, U. , Austad, J. , Buraczewska-Norin, I. , Matsson, M. & et al. (2011). Sunscreen use: controversies, challenges and regulatory aspects. British Journal of Dermatology, 165 (2), 255-262.
Frohm Nilsson, M. , Passian, S. & Wiegleb Edström, D. (2010). Comparison of two dye lasers in the treatment of port-wine stains. Clincal and Experimental Dermatology, 35 (2), 126-130.
Wiegleb Edström, D. , Linder, J. , Wennersten, G. , Brismar, K. & Ros, A. (2010). Phototherapy with ultraviolet radiation: a study of hormone parameters and psychological effects. Journal of the European Academy of Dermatology and Venereology, 24 (4), 403-409.
Lysell, J. , Wiegleb Edström, D. , Linde, A. , Carlsson, G. , Malmros-Svennilson, J. , Westermark, A. , Andersson, J. & Wahlgren, C. (2009). Antiviral therapy in children with hydroa vacciniforme. Acta Dermato-Venereologica, 89 (4), 393-397.
Wiegleb Edström, D. & Hedblad, M. (2008). Long-term follow-up of photodynamic therapy for mycosis fungoides. Acta Dermato-Venereologica, 88 (3), 288-290.
Hörfelt, C. , Funk, J. , Frohm-Nilsson, M. , Wiegleb Edström, D. & Wennberg, A. (2006). Topical methyl aminolaevulinate photodynamic therapy for treatment of facial acne vulgaris: results of a randomized, controlled study. British Journal of Dermatology, 155 (3), 608-613.
Mallbris, L. , Wiegleb Edström, D. , Sundblad, L. , Granath, F. & Ståhle, M. (2005). UVB upregulates the antimicrobial protein hCAP18 mRNA in human skin. Journal of Investigative Dermatology, 125 (5), 1072-1074.
Berg, M. & Wiegleb Edström, D. (2004). Flashlamp pulsed dye laser (FPDL) did not cure papulopustular rosacea. Lasers in Surgery and Medicine, 34 (3), 266-268.
Lonne-Rahm, S. , Nordlind, K. , Wiegleb Edström, D. , Ros, A. & Berg, M. (2004). Laser treatment of rosacea: a pathoetiological study. Archives of Dermatology, 140 (11), 1345-1349.
Wiegleb Edström, D. , Hedblad, M. A. & Ros, A. .. (2002). Flashlamp pulsed dye laser and argon-pumped dye laser in the treatment of port-wine stains a clinical and histological comparison. British Journal of Dermatology, 146 (2), 285-289.
Persson, A. E. , Wiegleb Edström, D. , Bäckvall, H. , Lundeberg, J. , Pontén, F. , Ros, A. & Williams, C. (2002). The mutagenic effect of ultraviolet-A1 on human skin demonstrated by sequencing the p53 gene in single keratinocytes.. Photodermatology, Photoimmunology & Photomedicine, 18 (6), 287-93.
Wiegleb Edström, D. , Porwit, A. & Ros, A. .. (2001). Effects on human skin of repetitive ultraviolet-A1 (UVA1) irradiation and visible light.. Photodermatology, Photoimmunology & Photomedicine, 17 (2), 66-70.
Stocklassa, B. , Aransay-Vitores, M. , Nilsson, G. , Karlsson, C. , Wiegleb Edström, D. & Forslind, B. (2001). Evaluation of a new X-ray fluorescent analysis technique for the creation of a Nordic hair database: elemental distributions within the root and the virgin segment of hair fibers. Journal of cosmetic science, 52 (5), 297-311.
Wiegleb Edström, D. & Ros, A. M. (1997). Cyclosporin A therapy for severe solar urticaria. Photodermatology, Photoimmunology & Photomedicine, 13 (1-2), 61-63.
Wiegleb Edström, D. & Ros, A. (1997). The treatment of port-wine stains with the pulsed dye laser at 600 nm. British Journal of Dermatology, 136 (3), 360-363.
Wang, L. , Hilliges, M. , Jernberg, T. , Wiegleb Edström, D. & Johansson, O. (1990). Protein gene product 9.5-immunoreactive nerve fibres and cells in human skin. Cell and Tissue Research, 261 (1), 25-33.
Forslind, B. , Li, H. K. , Malmqvist, K. G. & Wiegleb Edström, D. (1986). Elemental content of anagen hairs in a normal Caucasian population studies with proton induced X-ray emission (PIXE). Scanning electron microscopy (Pt 1), 237-241.
Forslind, B. , Li, H. K. , Malmqvist, K. G. & Wiegleb Edström, D. (1985). Elemental analysis of hair fibres using PIXE - a population study of sulphur and zinc content. Science of the Total Environment, 42 (1-2), 219-222.