This page in English

Forskningsprojekt

DID-ACT, ett europeiskt samverkansprojekt om kliniskt resonemang inom hälsoprofessionerna

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående 2020 - 2022

Kontaktperson

Samuel Edelbring

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

I det treåriga projektet undersöker vi behovet av uttryckliga aktiviteter som stödjer och bedömer kliniskt resonemang. Likaså försöker vi förstå kliniskt resonemang på ett sätt som är relevant för studenter i flera hälsoprofessioner som t.ex. utbildning till läkare, sjuksköterska, arbetsterapeut och fysioterapeut. Det finns mycket forskning om vad kliniskt resonemang är men inte tydligt formulerat hur studenters utveckling stöds på bästa sätt och det saknas en modell för professionsöverskridande kliniskt resonemang kan ske och tränas. Projektet kommer att beforska dessa delar och utveckla lärandestöd riktat till studenter och till lärare.

Länk till projektets hemsida. 

Forskningsgruppen

Gruppbild från projekt-kickoff.

Finansiärer

  • ERASMUS+

Samarbetspartners