This page in English

Forskningsprojekt

DID-ACT, ett europeiskt samverkansprojekt om kliniskt resonemang inom hälsoprofessionerna

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Avslutat

Kontaktperson

Samuel Edelbring

Forskningsämne

Det kliniska resonemanget är kärnan i flera hälsoprofessioners verksamhet. Trots det saknas uttryckliga lärandemål och strukturerade läraktiviteter till stor del i utbildningarna. I detta europeiska projekt (med tillskott från USA) har vi bearbetat begreppet och utvecklat struktur och konkreta läraktiviteter som främjar studenters lärande och lärares kompetens att undervisa om kliniskt resonemang i hälsoprofessionernas utbildningar.

Från Sverige var Örebro universitet en viktig projektpartner till initiativ och genomförande. Anknutna partners såsom Mälardalens universitet, Karolinska Institutet och Sophiahemmets högskola gav också viktiga bidrag.

Det pedagogiska ramverket, lärandemål och lärandeaktiviteter finns att fritt tillgå från projektets hemsida: https://did-act.eu/

Urval av vetenskapliga publikationer från projektet:

  • Hege I, Adler M, Donath D, Durning SJ, Edelbring S, Elvén M, Bogusz A, Georg C, Huwendiek S, Körner M, Kononowicz AA, Parodis I, Södergren U, Wagner FL, Wiegleb Edström D. Developing a European longitudinal and interprofessional curriculum for clinical reasoning. Diagnosis (Berl). 2023. DOI: 10.1515/dx-2022-0103
  • Sudacka M, Adler M, Durning SJ, Edelbring S, Frankowska A, Hartmann D, Hege I, Huwendiek S, Sobočan M, Thiessen N, Wagner FL, Kononowicz AA. Why is it so difficult to implement a longitudinal clinical reasoning curriculum? A multicenter interview study on the barriers perceived by European health professions educators. BMC Med Educ. 2021;21(1)  DOI: 10.1186/s12909-021-02960-w
  • Parodis I, Andersson L, Durning SJ, Hege I, Knez J, Kononowicz AA, Lidskog M, Petreski T, Szopa M, Edelbring S. Clinical Reasoning Needs to Be Explicitly Addressed in Health Professions Curricula: Recommendations from a European Consortium. Int. J. Environ. Res. Public Health 2021, 18(21)  DOI: 10.3390/ijerph182111202
  • Kononowicz AA, Hege I, Edelbring S, Sobocan M, Huwendiek S, Durning SJ. The need for longitudinal clinical reasoning teaching and assessment: Results of an international survey. Med Teach 2020 DOI: 10.1080/0142159X.2019.1708293

Finansiärer

  • ERASMUS+