This page in English

Forskningsprojekt

DID-ACT, ett europeiskt samverkansprojekt om kliniskt resonemang inom hälsoprofessionerna

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående 2020 - 2022

Kontaktperson

Samuel Edelbring

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

I det treåriga projektet undersöker vi behovet av aktiviteter som stödjer kliniskt resonemang. Likaså försöker vi förstå kliniskt resonemang på ett sätt som är relevant för studenter i flera hälsoprofessioner som t.ex. läkare, sjuksköterska, arbetsterapeut och fysioterapeut. Det finns mycket forskning om vad kliniskt resonemang är, men inte tydligt formulerat hur studenters utveckling stöds på bästa sätt och det saknas en modell för professionsöverskridande kliniskt resonemang. Projektet undersöker dessa delar och utvecklar lärandestöd riktat till studenter och till lärare.

Länk till projektets hemsida 

Länk till video om projektet

DID-ACT Sweden

Bild på medlemmar i den svenska projektgruppen

Forskningsgruppen

Gruppbild från projekt-kickoff

Finansiärer

  • ERASMUS+

Samarbetspartners