This page in English

Elisa Reinikainen

Befattning: Doktorand Organisation: Institutionen för hälsovetenskaper

E-post:

Telefon: Telefonnummer saknas

Rum: -

Elisa Reinikainen
Forskningsämne

Om Elisa Reinikainen

Elisa Reinikainen är doktorand vid institutionen för hälsovetenskaper. Hon är specialistsjuksköterska inom geriatrik och Silviasjuksköterska (demensspecialitet). Hennes magisteruppsats var en av de första studierna som gjordes med hjälp av data från BPSD-registret. Utöver att vara doktorand arbetar hon som sektionschef för hälso- och sjukvårdsorganisationen i Huddinge kommun, Stockholms län.

Elisas forskning fokuserar att utforska vilka hinder och förutsättningar medicinskt ansvariga sjuksköterskor har för att fullgöra sina uppgifter och därmed bidra till ökad patientsäkerhet inom kommunal hälso- och sjukvård. Forskningsämnet kommer att undersökas från flera olika perspektiv. 

Delstudie 1 kommer att utforska hur medicinskt ansvariga sjuksköterskor själva erfar sina förutsättningar i att fullgöra sina uppgifter för att öka patientsäkerheten.

Delstudie 2 breddar perspektivet och studerar hur medicinskt ansvariga sjuksköterskors funktion används i kommunala förvaltningar.

Delstudie 3 vill belysa närsjukvårdens chefers och läkares erfarenheter av samarbetet och samverkan med medicinskt ansvariga sjuksköterskor.

Delstudie 4 kommer att undersöka myndigheternas erfarenheter av medicinskt ansvariga sjuksköterskors beslutsmandat i patientsäkerhetsarbetet.

De fyra delstudierna tillsammans förväntas ge ett teoretiskt ramverk i vilken olika vårdaktörers handlingar och interaktioner påverkar medicinskt ansvariga sjuksköterskors beslutsmandat inom patientsäkerhetsområdet.