This page in English

Forskningsprojekt

Medicinskt ansvariga sjuksköterskor- hinder och förutsättningar i att fullgöra sina uppgifter inom kommunal hälso- och sjukvård.

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående 2021 - 2029

Kontaktperson

Annica Kihlgren

Forskningsämne

Syftet med projektet är att utforska vilka hinder och förutsättningar medicinskt ansvariga sjuksköterskor har för att fullgöra sina uppgifter och därmed bidra till ökad patientsäkerhet inom kommunal hälso- och sjukvård.

Det finns en fragmentarisk organisation inom äldrevården med olika sjukvårdsaktörer i vilken medicinskt ansvariga sjuksköterskor har ansvar för att leda patientsäkerheten inom kommunal hälso- och sjukvård. Coronakommissionen har kommit fram till att det råder brister inom vård och omsorg om äldre personer och en del av de bristerna faller inom ramen för medicinskt ansvariga sjuksköterskors ansvarsområde. Samtidigt saknas det regelverk om vilken organisatorisk ställning hen skall ha och vilka mandat hen behöver för att fullgöra sina arbetsuppgifter. Yrkeskåren efterfrågar ett förtydligande av medicinskt ansvariga sjuksköterskors roll i verksamheten och ett förtydligande om vilket beslutsmandat de har.  

Projektet är planerat att utföras med en studie med mixed method och tre kvalitativa studier. De fyra delstudierna tillsammans förväntas ge ett teoretiskt ramverk i vilken olika vårdaktörers handlingar och interaktioner påverkar medicinskt ansvariga sjuksköterskors beslutsmandat inom patientsäkerhetsområdet.

Finansiärer

  • Nacka kommun

Samarbetspartners

  • Margaretha Norell, Högskolan Halmstad