This page in English

Forskargrupp

Personcentrerad vård och arbetsorganisation inom vården av äldre personer

Om gruppen

Gruppuppgifter

Forskargruppen Personcentrerad vård och arbetsorganisation är ett samarbete mellan forskare inom omvårdnadsvetenskap, arbetsterapi och medicin vid Institutionen för hälsovetenskap och medicin. Ett nära samarbete finns även etablerat med Örebro kommun, region Örebro, Primärvården i Gävleborg, Karolinska Institutet, Högskolan i Gävle, Högskolan i Halmstad och Buskeruds Högskola i Drammen, Norge. Forskningens huvudfokus ligger på hur en personcentrerad vård kan utvecklas inom äldreomsorgen utifrån de olika aktörernas subjektiva upplevelse. Äldres hälsa och livsvillkor inom äldreomsorgen har studerats och rapporterats under en längre period. Arbetet fortsätter nu med att sammanställa den forskning som pågått med fokus på hur den äldre personen kan uppleva en känsla av sinnesro och meningsfullhet i sin vardag inom äldreomsorgen. Även vårdpersonalens och ledares syn på sin arbetssituation och den vård som ges har studerats under en längre tid. Jämförelser görs nu över tid för att belysa deras arbetssituation samt för att söka möjligheter och hinder till att utföra en personcentrerad vård inom äldreomsorgen.

Användandet av patientbaserade IT-verktyg inom kommunal vård- och omsorg studeras på olika sätt i samarbete med Karolinska Institutet, Högskolan i Halmstad och Health Navigator. Olika interventionsstudier genomförs inom gruppen och nya metoder utvecklas och valideras för att studera och mäta individers hälsa och livsvillkor där ett fokus är hur den äldre personen kan uppleva känslan av sinnesro och meningsfullhet i sin vardag. Utifrån olika vetenskapsteoretiska ansatser, formas designer och metoder för datainsamling och insamlad data analyseras på individ, grupp och organisationsnivå.