This page in English

Elisabet Welin

Tjänstetitel: Professor Organisation: Institutionen för hälsovetenskaper

E-post:

Telefon: 019 303293

Rum: P1115

Elisabet Welin

Om Elisabet Welin

Elisabet Welin forskar kring patienters upplevelser av att leva med reumatisk sjukdom, och vilka konsekvenser det kan få för omvårdnaden. Hon är  involverad i flera projekt som berör patientrapporterade utfallsmått såsom trötthet, smärta, hälsorelaterad livskvalitet etc hos patienter med reumatisk sjukdom. Hon är även  involverad i olika pedagogiska utvecklings- och forskningsprojekt, och har ett stort intresse i att medverka i, utveckla och forskningsanknyta undervisning.

Elisabet Welin har också en 10% klinisk koppling till Reumatologiska kliniken på Universitetssjukhuset Örebro.

 

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Artiklar, forskningsöversikter |  Kapitel i böcker, del av antologier | 

Artiklar i tidskrifter

Artiklar, forskningsöversikter

Kapitel i böcker, del av antologier