This page in English

Forskningsprojekt

Kliniskt resonemang och beslutsfattande i hemsjukvården. Mot en kunskapsbaserad utbildning och kommunal hälso- och sjukvård

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående 2023 - 2031

Kontaktperson

Samuel Edelbring

Projektet genomförs som ett doktorandprojekt med målet att stärka kunskapen om hur sjuksköterskors kliniska resonemang och beslutsfattande sker i hemsjukvården samt att utveckla utbildningen baserat på den kunskapen. Det genomförs i ett långsiktigt projekt med fyra delstudier som publiceras efterhand i vetenskapliga tidskrifter:

I: Characteristics of nurses’ clinical reasoning towards decision-making in home care settings: a systematic review with thematic analysis.

Internationell systematisk litteraturöversikt om sjuksköterskors kliniska resonemang i hemsjukvård.

Läs mer här i studiens forskningsprotokoll. 

II: Characteristics of complex situations and nurses’ clinical reasoning in home health care

Observations- och intervjustudie av sjuksköterskors kliniska resonemang i praktiken i två svenska kommuner. Situationer med kliniskt resonemang och beslutsfattande syntetiseras och deras karaktäristik beskrivs i relation till modeller för kliniskt resonemang. 

III: Campus-based home health care: students’ clinical reasoning and decision-making in simulated environments.

Utveckling av simuleringsbaserat lärande baserat på teori om kliniskt resonemang och autentiska situationer från hemsjukvård för utbildning av studenters professionella kompetens.

IV: Knowledge support for clinical reasoning and decision-making in home health care. Utveckling av kunskapsunderlag och fortbildning till praktisk verksamma sjuksköterskor i hemsjukvård.


Projektet genomförs med såväl kvantitativ som kvalitativ metod med en övergripande designbaserad forskningsansats. Designbaserad forskning genomförs i samverkan mellan forskare och intressenter kring ett gemensamt problem. I detta projekt samverkar doktorand och forskare med kommunala aktörer i hemsjukvård samt universitetets sjuksköterskeutbildning.

Projektet finansieras genom en unik satsning på forskning inom äldreomsorg i samverkan mellan Region Örebro län, länets kommuner och Örebro universitet.

Finansiärer

  • Kumla kommun
  • Region Örebro Län
  • Örebro universitet

Samarbetspartners