This page in English

Emma Källvik

Tjänstetitel: Doktorand Organisation: Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap

E-post:

Telefon: 019 301258

Rum: L2215

Emma Källvik
Forskningsämne Forskningsmiljöer

Om Emma Källvik

Emma Källvik är doktorand i kriminologi och ingår i forskningsprogrammet RISKSAM. I sitt avhandlingsarbete fokuserar hon på riskbedömningar och riskhanteringar av hedersrelaterat våld och förtryck, samt hur myndigheter samverkar i dessa frågor.

Emma undervisar i kurserna Våld i nära relationer och Viktimologi.