This page in English

Erik Amnå

Tjänstetitel: Professor emeritus Organisation: Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

E-post:

Telefon: 019 303000 (växel)

Rum: -

Erik Amnå
Forskningsämne

Om Erik Amnå

Fil. dr (Uppsala) och professor i statskunskap, numera mest aktiv som extern föreläsare men finskar också bl a inom forskningsprojektet Hinder och möjligheter för intellektuellt funktionsnedsattas politiska deltagande: lärdomar från ett världsledande initiativ (Vetenskapsrådet 2022-2024) vid den statsvetenskapliga institutionen på Uppsala universitet.

Tidigare verksam i tre forskningsprojekt:

POLITICAL SOCIALIZATION AND HUMAN AGENCY, Riksbankens Jubileumsfond, 2009--2016

CONSTRUCTING ACTIVE CITIZENSHIP WITH EUROPEAN YOUTH: POLICIES, PRACTICES, CHALLENGES AND SOLUTIONS, Europeiska Kommissionen, 2015--2018

YOUTH ILLEGAL POLITICAL INVOLVEMENT IN AN INTERGENERATIONAL PERSPECTIVE, Europeiska kommissionen, 2016--18

Erik Amnå arbetatade tidigare i forskargruppen The Center for Studies on Civic Engagement (CIVIC) som tillhör forskningsmiljön Youth & Society (YeS) 

Han tillhör

År 2016 uppmärksammade Kungl. Sällskapet Pro Patria honom med sin guldmedalj i 12:e storleken för  "medborgerliga förtjänster".

2017 års Iwan Bolin-föreläsare, Folkuniversitetet

International Advisor at ”Socialización Politica y Education para la Ciudadania: El rol de la Familia y la Escuela”, Universidad Diego Portales, Santiago de Chile 2018-2022.

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Artiklar, forskningsöversikter |  Böcker |  Dataset |  Kapitel i böcker, del av antologier |  Konferensbidrag |  Proceedings (redaktörsskap) |  Rapporter |  Samlingsverk (redaktör) |  Övrigt | 

Artiklar i tidskrifter

Tzankova, I. , Prati, G. , Eckstein, K. , Noack, P. , Amnå, E. , Frosso, M. , Petr, M. & Cicognani, E. (2020). Adolescents’ Patterns of Citizenship Orientations and Correlated Contextual Variables: Results From a Two-Wave Study in Five European Countries. Youth & society.
Wanders, F. H. K. , Dijkstra, A. B. , Maslowski, R. , van der Veen, I. & Amnå, E. (2020). The Role of Teachers, Parents, and Friends in Developing Adolescents´ Societal Interest. Scandinavian Journal of Educational Research.
Dahl, V. , Amnå, E. , Banaji, S. , Landberg, M. , Šerek, J. , Ribeiro, N. , Bellman, M. , Pavlopoulus, V. & et al. (2018). Apathy or Alienation?: Political passivity among youths across eight European Union Countries. European Journal of Developmental Psychology, 15 (3), 284-301.
Banaij, S. , Mejias, S. , Kouts, R. , Piedade, F. , Pavlopoulos, V. , Tzankova, I. , Mackova, A. & Amnå, E. (2018). Citizenship's tangled web: Associations, gaps and tensions in formulations of European youth active citizenship across disciplines. European Journal of Developmental Psychology, 15 (3), 250-269.
Russo, S. & Amnå, E. (2016). The personality divide: do personality traits differentially predict online political engagement?. Social science computer review, 34 (3), 259-277.
Russo, S. & Amnå, E. (2016). When political talk translates into political action: The role of personality traits. Personality and Individual Differences, 100, 126-130.
Amnå, E. & Ekman, J. (2014). Standby citizens: diverse faces of political passivity. European Political Science Review, 6 (2), 261-281.
Amnå, E. , Arensmeier, C. , Ekman, J. , Englund, T. & Ljunggren, C. (2010). Skolornas institutionella karaktär och elevernas medborgarkompetens: en jämförelse av olika kommunala och fristående skolor över tid och rum. Statsvetenskaplig Tidskrift, 112 (1), 23-32.
Amnå, E. (2010). "Speaking Truth to Power"?: Statsvetarna och kommittéväsendet. Statsvetenskaplig Tidskrift, 112 (5), 552-567.

Artiklar, forskningsöversikter

Amnå, E. (2020). När tilliten prövas: sex dygder. Kurage (35).
Amnå, E. , Ekström, M. & Stattin, H. (2016). Så kan ungas intresse för politik väckas: eller släckas. Politism.se.
Amnå, E. (2015). När medborgaren står standby. Statsvetenskaplig Tidskrift, 117 (1), 36-38.
Amnå, E. , Ekström, M. , Kerr, M. & Stattin, H. (2009). Political socialization and human agency: The development of civic engagement from adolescence to adulthood. Statsvetenskaplig Tidskrift, 111 (1), 27-40.

Böcker

Amnå, E. & Stigendal, M. (2021). Samhällsorientering: för en hållbar integration. Helsingborg: Bokförlaget Komlitt AB.
Amnå, E. , Ekström, M. & Stattin, H. (2016). Ungdomars politiska utveckling: Slutrapport från ett forskningsprogram. Stockholm: Makadam Förlag (RJ:s skrftserie 12).
Amnå, E. (2008). Jourhavande medborgare: samhällsengagemang i en folkrörelsestat (1ed.). Lund: Studentlitteratur.

Dataset

Kapitel i böcker, del av antologier

Amnå, E. (2020). The Personal, the Professional, and the Political: An Intertwined Perspective on the IEA Civic Education Studies. I: Barbara Malak-Minkiewicz, Judith Torney-Purta, The Influence of IEA Civic and Citizenship Education Studies: Practice, Policy and Research Across Countries and Regions. . Springer Publishing Company.
Amnå, E. (2019). In School - and After. I: Dagmar Strohmeier and Harriet R. Tenenbaum, Young Peoples' Visions and Worries for the Future of Europe: Findings from the Europe 2038 Project. Abingdon: Routledge.
Abdelzadeh, A. , Amnå, E. & Lundberg, E. (2016). En arena för tillit och tolerans?. I: Föreningen, jaget och laget: 7 perspektiv på idrottens demokratiska effekter (ss. 27-46). Stockholm: Centrum för idrottsforskning.
Amnå, E. (2016). Tidlösa dygder. I: Erik Amnå, För det allmänna bästa: Kungl. Sällskapet Pro Patria 1766-2016. Ett kungligt sällskap mellan stat och marknad under 250 år (ss. 11-32). Stockholm: Bokförlaget Atlantis.
Kim, Y. & Amnå, E. (2015). Civic engagement among migrant youths in Sweden: do parental norms or immigration generation matter?. I: M. Barrett & B. Zani, Political and civic engagement: multidisciplinary perspectives (ss. 248-267). London: Routledge.
Kim, Y. & Amnå, E. (2015). Internet use and political engagement in youth. I: Coleman, J. and Freelon, D., Handbook of digital politics. Cheltenham: Edward Elgar Publishing.
Amnå, E. & Ekman, J. (2015). Standby citizens: understanding non-participation in contemporary democracies. I: Barrett, M. & Zani, B., Political and civic engagement: multidisciplinary perspectives (ss. 96-108). London: Routledge.
Amnå, E. (2013). Folkbildningens legitimitet: reflektioner kring ett förslag. I: Stellan Boozon, Krister Hansson, Maj-Britt Imnander, Ants Viirman, Årsbok om folkbildning 2012: forskning och utveckling (ss. 12-22). Stockholm: Föreningen för folkbildningsforskning.
Amnå, E. (2012). Från självständig idébärare till kontrakterad serviceleverantör: en reflektion i överenskommelsernas tid. I: Lars Ilshammar, ABF hundra år: och sedan? (ss. 93-109). Stockholm: Kata.
Amnå, E. (2012). Ta strid mot bildningsfientligheten. I: Gabriel Ehrling, Karin Rebas, Bildningsresan (ss. 50-59). Stockholm: Bertil Ohlin förlag.
Lundberg, E. , Amnå, E. , Brundin, P. & Bozzini, E. (2011). European civil societies and the promotion of integration, Leading practices from Sweden, Great Britain, the Netherlands and Italy. I: Boje, P. Thomas, Potucek Martin, Social Rights, Active Citizenship and Governance in the European Union. Baden-Baden: Nomos Verlagsgesellschaft mbH & Co. KG.
Amnå, E. & Zetterberg, P. (2010). A political science perspective on socialization research: young Nordic citizens in a comparative light. I: Sherrod, Lonnie, Torney-Purta, Judith, Flanagan, Constance, Handbook of Research on Civic Engagement in Youth (ss. 43-66). Hoboken, New Jersey: John Wiley & Sons.
Amnå, E. (2010). Active, passive, or stand-by citizens?: Latent and manifest political participation. I: Erik Amnå, New forms of citizen participation: Normative implications (ss. 191-203). Baden-Baden: Nomos Verlagsgesellschaft mbH & Co. KG.
Amnå, E. & Brundin, P. (2010). Balancing hopes and fears. I: Erik Amnå, New forms of citizen participation: normative implications (ss. 7-14). Baden-Baden: Nomos Verlagsgesellschaft mbH & Co. KG.
Amnå, E. (2010). Förord [till Staten och organisationerna av Gunnar Heckscher]. I: Staten och organisationerna av Gunnar Heckscher (ss. VII-XIII). Stockholm: Sober.
Ekman, J. & Amnå, E. (2010). Politisk deltagande och andra former av samhällsengagemang: en typologi. I: Joakim Ekman, Jonas Linde, Politik, protest, populism: deltagande på nya villkor (ss. 34-60). Stockholm: Liber.
Amnå, E. (2010). Scandinavian democracies learning diversity: From socialisation between lutherans to training of imams. I: Karin Sporre, Jan Malmberg, Values, religions and education in changing societies (ss. 9-22). Dordrecht, Netherlands: Springer.
Amnå, E. , Englund, T. & Ljunggren, C. (2010). Skolor som politiska arenor. I: Skolor som politiska arenor (ss. 8-16). Stockholm: Skolverket.
Fridolfsson, C. , Elander, I. , Granberg, M. & Amnå, E. (2009). FBOs and social exclusion in Sweden. I: Danielle Dierckx, Jan Vranken, Wendy Kerstens, Faith-based organisations and social exclusion in European cities: national context reports (ss. 161-196). Leuven: Acco.
Amnå, E. (2007). Associational life, youth, and political capital formation in Sweden: historical legacies and contemporary trends. I: Lars Trägårdh, State and civil society in Northern Europe: the Swedish model reconsidered (ss. 165-204). New York: Berghahn books.

Konferensbidrag

Cicognani, E. , Albanesi, C. , Mazzoni, D. & Amnå, E. (2018). Modelling and testing the processes of construction of youth active EU citizenship in school: Recommendations from the CATCHEyoU intervention. Konferensbidrag vid Catch-EyoU final Conference, Brussels, Belgium, 6-7 September, 2018.
Shehata, A. & Amnå, E. (2016). Adolescents’ Development of Political Interest: A Communication Mediation Approach Using Five Waves of Panel Data. Konferensbidrag vid 66th Annual International Communication Association Conference (ICA 2016), Communicating With Power, Fukuoka, Japan, June 9–13, 2016.
Fitzgerald, J. , Amnå, E. & Abdelzadeh, A. (2016). Network discord and political engagement: Dynamic patterns among teens. Konferensbidrag vid American Political Science Association Annual Conference (APSA 2016), Philadelphia, PA, USA, September 1-4, 2016.
Abdelzadeh, A. , Amnå, E. & Fitzgerald, J. (2016). The popularization of unpopular ideas: Discord among friends and intolerance toward immigrants in Sweden. Konferensbidrag vid American Political Science Association Annual Conference (APSA 2016), Philadelphia, PA, USA, September 1-4, 2016.
Amnå, E. (2013). Skolor som politiska arenor. I: Fjeldstad, Dag og Mikkelsen, Rolf, Demokrati og laererbevissthet. Konferensbidrag vid Nordisk demokratikonfereanse for laereutdanninger på Voksenåsen i Oslo 22. og 23. otkober 2012 (ss. 31-37). Oslo: Universitetet i Oslo.
Amnå, E. (2007). Stand-by citizens: a three level analysis of civic engagement. Konferensbidrag vid Cinefogo conference on “Citizen Participation in Policy Making”, University of the West of England, Bristol, February 2007.
Amnå, E. (2007). Stand-by citizens: motives and embeddedness of Swedish civic engagement. Konferensbidrag vid CINEFOGO Midterm Conference, Roskilde, June, 2007.

Proceedings (redaktörsskap)

Rapporter

Amnå, E. , Helander, A. & Settergren, B. (2019). När tilliten prövas: En studie av Studieförbundet Inn Rushds samhällsbidrag. Stockholm: Folkbildningsrådet.
Amnå, E. , Ekström, M. , Kerr, M. & Stattin, H. (2015). Codebook: The Political Socialization Program (2015-01-26). Örebro: Örebro University: Youth & Society.
Amnå, E. , Czarniawska, B. & Marcusson, L. (2013). Tillitens gränser: granskningskommissionens slutbetänkande. Göteborg: Göteborgs stad.
Amnå, E. (2012). Active, passive and standby citizens. Oslo: European Wergeland Centre.

Samlingsverk (redaktör)

Amnå, E. (ed.) (2010). New forms of citizen participation: normative implications (1ed.). Baden-Baden: Nomos Verlagsgesellschaft mbH & Co. KG (European Civil Society 3).
Amnå, E. (ed.) , Englund, T. (ed.) , Arensmeier, C. (ed.) , Ekman, J. (ed.) , Ljunggren, C. (ed.) , Unemar Öst, I. (ed.) & Zetterberg, P. (ed.) (2010). Skolor som politiska arenor: medborgarkompetens och kontrovershantering : internationella studier. Stockholm: Skolverket.

Övrigt

Amnå, E. & Landehag, A. (2017). Vill partierna ta emot samhällsengagerade unga?. Malmö: Sydsvenska dagbladets aktiebolag.(Sydsvenskan)
Amnå, E. , Ekström, M. & Stattin, H. (2016). Our kids.