This page in English

Forskningsprojekt

Youth Political Efficacy; Its sources; its effects and a potential tool for a more equal society

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Avslutat

Kontaktperson

Erik Amnå

Avhandlingsprojekt: Sofia Sohl
Huvudhandledare: Erik Amnå
Biträdande handledare: Cecilia Arensmeier

I sin avhandling kommer Sofia presentera tre studier som knyter samman varifrån den politiska självtilltron kommer, vilken betydelse den har för ett faktiskt politiska engagemang och hur en stimulering av ungdomars politiska självtilltro i t.ex. skolan förhoppningsvis kan leda till större politisk jämlikhet. Arbetstiteln för avhandlingen är: Youth political efficacy ? its sources, its effects and a potential tool for a more equal society.

Forskare

Finansiärer

  • Örebro universitet