This page in English

Erik Engberg

Tjänstetitel: Databasansvarig Organisation: Handelshögskolan vid Örebro universitet

E-post:

Telefon: 019 303000 (växel)

Rum: -

Erik Engberg
Forskningsämne Forskningsmiljöer

Om Erik Engberg

Erik är doktorand i nationalekonomi vid Handelshögskolan. Hans forskning fokuserar på artificiell intelligens (AI) och dess effekter på arbetsmarknaden, och sker inom ramen för AI-Econ Lab, ett internationellt forskarnätverk. Erik delar sin tid mellan Örebro Universitet och forskningsinstitutet Ratio.

Erik har en bakgrund som policyanalytiker vid Tillväxtanalys, där han medförfattade en serie rapporter och working papers om tillväxtpolitiska frågeställningar såsom innovation, entreprenörskap, internationell handel och företagsdynamik, ofta med mikroekonometriska metoder.

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Rapporter | 

Artiklar i tidskrifter

Engberg, E. , Gustavsson Tingvall, P. & Halvarsson, D. (2019). Direct and indirect effects of private‑ and government‑sponsored venture capital. Empirical Economics.

Rapporter

Engberg, E. & Hardardottir, H. (2020). Att analysera entreprenörskap: ett metodutvecklingsprojekt. Östersund: Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser (Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser. PM 2020:07).
Engberg, E. , Stavlöt, U. & Mattsson, P. (2020). Innovation subsidies, R&D collaboration and patenting. .
Kärnä, A. , Karlsson, J. & Engberg, E. (2020). Political failures in innovation policy: a cautionary note. Stockholm: Research Institute of Industrial Economics (IFN Working Paper 1334).
Balland, P. , Boschma, R. & Engberg, E. (2020). R&D subsidies and diversification in new industries and technologies in Swedish regions: a study of VINNOVA programs 2010-2012. Östersund: Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser (Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser. Working Paper 2020:02).
Daunfeldt, S. , Engberg, E. , Halvarsson, D. , Kokko, A. & Tingvall, P. (2020). Wholesale firms: A catalyst for Swedish exports?. Östersund: Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser (Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser. Working Paper 2020:01).
Engberg, E. & Tingvall, P. (2019). Selektiva företagsstöd med flera mål: hur påverkas företagens tillväxt?. Östersund: Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser (Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser. PM 2019:14).
Halvarsson, D. , Tingvall, P. & Engberg, E. (2018). The effects of innovation subsidies on growth in small firms: What role does collaboration play?. Östersund: The Swedish Agency for Growth Policy Analysis (The Swedish Agency for Growth Policy Analysis’ (Growth Analysis) working paper 2018:01).