This page in English

Forskningsmiljö

Economics and Statistics (E&S)

Om forskningsmiljön

Miljöuppgifter

Kontaktperson

Dan Johansson

Vetenskapsområden

  • Humaniora-Samhällsvetenskap

Forskningsmiljön Economics & Statistics (Nationalekonomi & Statistik) kombinerar tillämpad policyorienterad empirisk forskning i nationalekonomi med ekonometri och forskning om statistisk metodutveckling i surveymetodik och ekonometri.

De huvudsakliga forskningstemana och forskargrupperna är 1. Välmående, hälsa och välfärd (WHAWE), 2. Entreprenörskapets, Familjeföretagandets, Globaliseringens och Institutionernas ekonomi (EFGI), 3. Makroekonomi och finansiell ekonometri  (MAFE), samt 4. Statistik (Stat@oru). 

Forskningsmiljön i Nationalekonomi & Statistik utgör grunden för forskarutbildningarna i Nationalekonomi respektive Statistik och för de tvååriga masterprogrammen i Tillämpad Statistik, Nationalekonomi & Ekonometri samt Finans.

Forskningsprojekt

Pågående projekt