This page in English

Erika Fjordkvist

Tjänstetitel: Doktorand Organisation: Institutionen för hälsovetenskaper

E-post:

Telefon: 019 303000 (växel)

Rum: -

Forskningsämne Forskningsmiljöer

Om Erika Fjordkvist

Doktorand på 50 % och arbetar 50 % som omvårdnadschef på Ortopediska kliniken, Region Örebro Län.

Forskar i projektet OPTION (Onset PrevenTIon of urinary retention in Orthopaedic Nursing and rehabilitation) där vi kommer att handleda multiprofessionella team i att implementera kunskap och riktlinjer om urinretantion (UR) samt undersöka effekterna av att implementera evidensbaserade riktlinjer om UR i ortopedisk vård.

Mitt doktorandprojekt har stort fokus på ledarskapets betydelse för implementeringen.