This page in English

Erika Fjordkvist

Befattning: Doktorand Organisation: Institutionen för hälsovetenskaper

E-post:

Telefon: Telefonnummer saknas

Rum: -

Forskningsämne

Om Erika Fjordkvist

Doktorand på 50 % och arbetar 50 % inom projekt Traumacentrum Örebro, Region Örebro Län.

Doktorand i projektet OPTION (Onset PrevenTIon of urinary retention in Orthopaedic Nursing and rehabilitation), en multicenter klusterrandomiserad studie. Interventionen består av att på olika sätt stödja multiprofessionella team i att implementera kunskap och riktlinjer om urinretantion (UR). Studien avser både undersöka processen kring implementeringen (vad fungerar för vem, i vilken kontext och under vilka förhållanden) samt effekterna av att implementera evidensbaserade riktlinjer om UR i ortopedisk vård.

Mitt doktorandprojekt har stort fokus på ledarskapets betydelse för implementeringen.

 

Doctoral student in an implementation project called OPTION (Onset PrevenTIon of urinary retention in Orthopaedic Nursing and rehabilitation), a multi-centre cluster randomized trial. The intervention consists of structual support to implement guidlines regarding urinary retention in patients undergoing hip surgery. The study will evaluate the implementation process (what works for whom, in which context under which circumstances) as well as the effect of the implemented guidelines in patient outcomes. 

My PhD-project has a specific focus on leadership aaspects of implementation.