This page in English

Forskningsprojekt

En fraktur är nog: frakturförebyggande samverkan

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående

Kontaktperson

Maria Hälleberg-Nyman

Forskningsämne

I dag dödar och invalidiserar fallskador fler människor än alla andra skademekanismer tillsammans, värst drabbade är gamla och sjuka. I projektet En fraktur är nog! vill vi minska fallskador och benskörhetsfrakturer genom att införa en skräddarsydd vårdprocess i tre spår baserad på skörhetsgrad och som inkluderar såväl medicinsk vård i form av bland annat optimering inför operation och påbörjad benskörhetsbehandling under vårdtiden, omvårdnad och rehabilitering för äldre personer med höftfraktur. Införandet av en vårdprocess baserad på skörhetsgrad kan det bidra till en mer individanpassad och personcentrerad vård och förebygga att patienterna bryter sig igen. Med projektet undersöker vi effekterna av implementeringen med hänseende på följsamhet till den nya vårdprocessen och benskörhetsrelaterade komplikationer. 

Finansiärer

  • Nyckelfonden

Samarbetspartners

  • Ewald Ornstein, Region Örebro län
  • Olle Svensson, Umeå universitet