This page in English

Forskningsprojekt

OPTION: Att förebygga att äldre som genomgår höftkirurgi drabbas av postoperativ urinretention - en studie av kunskapsöverföring med kliniska multiprofessionella implementeringsteam inom ortopedi

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående

Kontaktperson

Maria Hälleberg-Nyman

Forskningsämne

Postoperativ urinretention (POUR), dvs. oförmåga att tömma blåsan, är en vanligt förekommande komplikation hos äldre personer i samband med höftkirurgi. Obehandlad POUR kan leda till blåsövertänjning och permanenta skador på urinblåsan. Detta kan medföra såväl fysiskt och psykiskt lidande för individen som ökade kostnader för hälso- och sjukvården.

OPTION (Onset PrevenTIon of urinary retention in Orthopaedic Nursing and rehabilitation) omfattar två viktiga aspekter för vårdkvalitet och patientsäkerhet för äldre personer: POUR och evidensbaserad vård. OPTION syftar till att undersöka effekterna av att implementera kunskap om POUR i ortopedisk vård. Implementeringsstrategin innefattar kliniska multiprofessionella implementeringsteam inom ortopedi och bygger på etablerade teorier om facilitering av kunskapsöverföring med beaktande av evidens och kontext, särskilt ledarskap

Publikationer

Eldh, A. C. , Hälleberg Nyman, M. , Joelsson-Alm, E. & Wallin, L. (2023). Facilitating facilitators to facilitate: Some general comments on a strategy for knowledge implementation in health services. Frontiers in Health Services, 3

Winberg, M. , Hälleberg Nyman, M. , Fjordkvist, E. , Joelsson-Alm, E. & Eldh, A. C. (2023). Patients’ experiences of urinary retention and bladder care: A qualitative study in orthopaedic care. International Journal of Orthopaedic and Trauma Nursing, 50.

Eldh, A. C. , Joelsson-Alm, E. , Wretenberg, P. & Hälleberg Nyman, M. (2021). Onset PrevenTIon of urinary retention in Orthopaedic Nursing and rehabilitation, OPTION-a study protocol for a randomised trial by a multi-professional facilitator team and their first-line managers' implementation strategy. Implementation Science, 16 (1).

Hälleberg Nyman, M. , Forsman, H. , Wallin, L. , Ostaszkiewicz, J. , Hommel, A. & Eldh, A. C. (2019). Promoting evidence-based urinary incontinence management in acute nursing and rehabilitation care: A process evaluation of an implementation intervention in the orthopaedic context. Journal of Evaluation In Clinical Practice, 25 (2), 282-289.

 Hälleberg Nyman, M. , Forsman, H. , Ostaszkiewicz, J. , Hommel, A. & Eldh, A. C. (2017). Urinary incontinence and its management in patients aged 65 and older in orthopaedic care: what nursing and rehabilitation staff know and do. Journal of Clinical Nursing, 26 (21-22), 3345-3353.

Finansiärer

  • Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (FORTE)
  • Nyckelfonden