This page in English

Eva Lundqvist

Befattning: Affilierad forskare Organisation: Institutionen för medicinska vetenskaper

E-post: ZXZhLmx1bmRxdmlzdDtvcnUuc2U=

Telefon: Telefonnummer saknas

Rum: -

Eva Lundqvist
Forskningsämne

Om Eva Lundqvist

Eva Lundqvist är Medicine doktor, affilierad forskare vid Örebro universitet, överläkare samt sektionschef inom VO ortopedi och handkirurgi, Region Örebro län. Eva erhöll läkarexamen 2013 vid Uppsala universitet, är specialist inom handkirurgi sedan år 2021 och disputerade år 2022 med avhandlingen ”Distal radius fractures AO type C: A clinical and radiographic investigation” vid Örebro universitet.

Idag handleder hon två doktorander inom samma ämne (distala radiusfrakturer/handledsbrott). Sedan år 2022 har Eva beviljats ALF-medel för sin forskning.

Som sektionschef för FoU-sektionen inom VO ortopedi och handkirurgi ansvarar Eva för ST-läkarna, AT-läkarna samt studenterna och deras utbildning. Eva handleder även läkarstudenter i det självständiga vetenskapliga arbetet, undervisar på termin 8 och sitter med i temagruppen för Neurologi och Rörelse.

Forskningsprojekt

Pågående projekt

Forskargrupper

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Doktorsavhandlingar, sammanläggningar |  Konferensbidrag | 

Artiklar i tidskrifter

Doktorsavhandlingar, sammanläggningar

Konferensbidrag