This page in English

Eva Lundqvist

Tjänstetitel: Doktorand Organisation: Institutionen för medicinska vetenskaper

E-post:

Telefon: 019 303000 (växel)

Rum: -

Eva Lundqvist
Forskningsämne

Om Eva Lundqvist

ST-läkare på Handkirurgiska kliniken, Universitetssjukhuset Örebro.

Eva påbörjade sitt doktorandarbete rörande distala radiusfrakurer (handledsbrott) år 2019. Titel: Distal radius fractures. A Clinical, radiographic and neurophysiological investigation.

Forskningsprojekt

Pågående projekt

Forskargrupper