This page in English

Eva Lundqvist

Tjänstetitel: Doktorand Organisation: Institutionen för medicinska vetenskaper

E-post:

Telefon: 019 303000 (växel)

Rum: -

Eva Lundqvist

Forskningsämne

Om Eva Lundqvist

ST-läkare på Handkirurgiska kliniken, Universitetssjukhuset Örebro.

Eva påbörjade sitt doktorandarbete rörande distala radiusfrakurer (handledsbrott) år 2019. Titel: Distal radius fractures. A Clinical, radiographic and neurophysiological investigation.

Forskargrupper

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Konferensbidrag | 

Artiklar i tidskrifter

Sagerfors, M. , Lundqvist, E. & Bjorling, P. (2020). Combined Plating of Intra-Articular Distal Radius Fractures, a Consecutive Series of 74 Cases. Journal of wrist surgery, 9 (5), 388-395.

Konferensbidrag

Sagerfors, M. , Lundqvist, E. & Bjorling, P. (2020). Combined Volar and Dorsal Plating for Distal Radius Fractures using a Dorsal Frame Plate, a Consecutive Series of 74 AO type C Cases. Konferensbidrag vid 2020 AAHS Annual Meeting, Florida, USA, January 8-11, 2020.. American Association for Hand Surgery.