This page in English

Felicia Fredriksson

Befattning: Postdoktor Organisation: Institutionen för naturvetenskap och teknik

E-post:

Telefon: 019 302357

Rum: B3120

Felicia Fredriksson
Forskningsämne Forskningsmiljöer

Om Felicia Fredriksson

Felicia arbetar inom ett forskningsprojekt inriktat på förekomsten av högfluorerade ämnen, per- och polyfluorerade alkylsubstanser (PFAS), med fokus på ämnesklassen polymerer med fluorerade sidokedjor. PFAS utgörs av ett stort antal ämnen som dagligen används både industriellt och i konsumentprodukter. Ett antal av dessa ämnen har påvisats vara toxiska, persistenta och har en hög rörlighet i miljön, därför finns en risk för både djur och natur. Tusentals PFAS-ämnen finns på den globala marknaden men enbart ett fåtal studeras. Tidigare studier här på Örebro universitet indikerar stora mängder av okända fluorämnen i den svenska miljön. Felicias forskning går ut på att identifiera nya PFAS-ämnen inom klassen polymerer med fluorerade sidokedjor genom att utveckla och optimera nya analysmetoder och undersöka förekomsten i olika matriser. Resultaten kommer ge en inblick hur stor andel de nya PFAS-ämnena utgör av totala mängden fluorämnen i den svenska miljön, samt deras ursprung och spridning. Forskningen bedrivs inom ramen för EnForce och i samarbete med bland annat Naturvårdsverket.

Forskargrupper

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Doktorsavhandlingar, sammanläggningar |  Manuskript |  Rapporter | 

Artiklar i tidskrifter

Doktorsavhandlingar, sammanläggningar

Manuskript

Rapporter