This page in English

Forskningsprojekt

Screening av fluororganiska ämnen (TOF) och nya PFAS-ämnen i den svenska miljön

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Avslutat

Kontaktperson

Anna Kärrman

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

Per- och polyfluoralkyl ämnen (PFASs) utgörs av ett stort antal kemikalier som misstänks vara en risk för miljön på grund av persistens, rörlighet och toxicitet. Projektet syftar till att få en översiktlig bild av förekomst av nya PFAS-ämnen som misstänks utgöra nya hot mot den svenska miljön samt att få uppskatta hur mycket fluororganiska ämnen det finns i miljöprover. Fokus ligger på den akvatiska miljön och både misstänkta punktkällor och bakgrundslokaler kommer att studeras. Resultaten kommer ge inblick i den rådande situationen gällande nya PFAS i den svenska miljön samt hur mycket fluororganiska ämnen det finns som vi ännu inte har identifierat.

Forskargrupper

Finansiärer

  • Naturvårdsverket