This page in English

Frida Harvey

Tjänstetitel: Universitetsadjunkt Organisation: Institutionen för naturvetenskap och teknik

E-post:

Telefon: 019 301413

Rum: T2107

Frida Harvey
Forskningsämne Forskningsmiljöer

Forskargrupper

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Konferensbidrag |  Licentiatavhandlingar, sammanläggningar |  Manuskript |  Rapporter | 

Artiklar i tidskrifter

Hagström, M. & Wetterstrand, F. (2018). EPA blir STAR: Problemlösning i matematik. Nämnaren : tidskrift för matematikundervisning (1), 37-40.
Lundahl, C. , Wetterstrand, F. & Sundhäll, M. (2017). Att få sina bedömningar granskade: Lärares syn på de nationella provens syfte att främja likvärdig bedömning. Utbildning och Demokrati, 26 (2), 75-94.

Konferensbidrag

Harvey, F. & Teledahl, A. (2019). Teacher Professional Development and Collegial Learning: A literature review through the lens of Activity System. I: Jankvist, U. T., Van den Heuvel-Panhuizen, M., & Veldhuis, M., Proceedings of the Eleventh Congress of the European Society for Research in Mathematics Education. Konferensbidrag vid 11th Congress of the European Society for Research in Mathematics Education (CERME11), Utrecht, the Netherlands, February 6-10, 2019 (ss. 3331-3338). Utrecht: Freudenthal Group & Freudenthal Institute, Utrecht University and ERME.

Licentiatavhandlingar, sammanläggningar

Harvey, F. (2021). Kollegialt lärande i matematik: Ett verksamhetsteoretiskt perspektiv. Lic.-avh. (Sammanläggning) Örebro: Örebro University.

Manuskript

Rapporter

Lundahl, C. , Bonnevier, J. , Arensmeier, C. , Borgström, E. , Lennqvist-Lindén, A. , Nilsson, P. , Sundberg, B. , Sundhäll, M. & et al. (2016). Nationella proven i grundskolans årskurs 6 och 9: En uppföljning av lärares, rektorers och elevers uppfattningar om proven. Stockholm: Skolverket (Skolverkets rapport 447).