This page in English

Frida Harvey

Befattning: Universitetsadjunkt Organisation: Institutionen för naturvetenskap och teknik

E-post:

Telefon: 019 301413

Rum: T2107

Frida Harvey
Forskningsämne

Forskningsprojekt

Avslutade projekt

Forskargrupper

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Artiklar, forskningsöversikter |  Konferensbidrag |  Licentiatavhandlingar, sammanläggningar |  Manuskript |  Rapporter | 

Artiklar i tidskrifter

Artiklar, forskningsöversikter

Konferensbidrag

Licentiatavhandlingar, sammanläggningar

Manuskript

Rapporter