This page in English

Forskningsprojekt

KLÖS - Kollegialt lärande i Örebro Skolor

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Avslutat

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

Från och med höstterminen 2017 arbetar ett antal forskare vid Örebro universitet tillsammans med Örebro kommun i syfte att utveckla former för lärares kollegiala lärande. Projektet kallas KLÖS – Kollegialt lärande i Örebro Skolor. Under hösten 2017 startar projektet med ett samarbete mellan Almbyskolan och forskare från universitetet där matematikundervisningen kartläggs och formerna för samarbete och utveckling undersöks. Detta ska utmynna i ett utvecklingsarbete på Almbyskolan som gemensamt bestäms av lärare och forskare och som ska präglas av ett kollegialt lärande.

Forskargrupper

Finansiärer

  • Örebro kommun
  • Örebro universitet

Samarbetspartners