This page in English

Hanna Östling

Befattning: Doktorand Organisation: Institutionen för medicinska vetenskaper

E-post: aGFubmEub3N0bGluZztvcnUuc2U=

Telefon: 019 6021819

Rum: -

Forskningsämne

Om Hanna Östling

Om Hanna Östling

Hanna Östling är utbildad specialistläkare inom Obstetrik & Gynekologi och arbetar som överläkare på Kvinnokliniken Univeristetssjukhuset i Örebro (USÖ). Hon är sedan 2015 processledare för ansvarsområdet Akut Obstetrik och sedan 2020 medicinskt ledningsansvarig för förlossningsavdelningen USÖ.

Forskning

Hanna Östling bedriver forskning på doktorandnivå inom området feto-maternell prägling eller "developmental origin of health and disease", dvs kunskapen om att det som sker under graviditet påverkar det ofödda barnets framtida hälsa och sjuklighet men också kan spegla moderns framtida risk.

I sitt projekt analyserar Hanna Östling material från USÖs placentabiobank med fokus på miRNA-uttryck och proteinuttryck i placenta hos barn med normal födelsevikt och barn födda små-för-tiden. Sedan hösten 2020 är hon lokalt studieansvarig inom ett nationellt multicenterprojekt, COPE-studien, i vilket ingår insamling av placentaprover och andra biologiska prover hos kvinnor som har haft covid-19 under graviditet.

Utbildning

Hanna Östling var under åren 2009-2020 kursledare för ST-kursen Jourförberedande kurs inom Obstetrik och Gynekologi (ABC-kurs inom Obstetrik och Gynekologi). Hanna Östling föreläser på Läkaprogrammet T6, inom ämnet placenta samt för T9 inom ämnet komplicerad graviditet.

Samarbeten

Hanna Östling ingår i styrgruppen för COPE-studien, en aktuell multicenterstudie om covid-19 infektion under graviditet, www.copestudien.se.

Övriga uppdrag

Hanna Östling sitter med i den expertgrupp som inom ramen för projekt Säker förlossning, tagit fram en nationell rekommendation för handläggning av postpartumblödning.

Hanna Östling ingår i redaktörsgruppen för Hem-ARG rapport nr 79; Hemostasrubbningar inom Obstetrik och Gynekologi.

Hanna Östling sitter med i Regionala Förlossningsöverläkargruppen, Uppsala-Örebro regionen, sedan 2015

 

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Konferensbidrag | 

Artiklar i tidskrifter

Konferensbidrag