This page in English

Hanna Östling

Tjänstetitel: Doktorand Organisation: Institutionen för medicinska vetenskaper

E-post:

Telefon: 019 6021819

Rum: -

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

Om Hanna Östling

Jag arbetar som specialistläkare inom Obstetrik & Gynekologi på Kvinnokliniken USÖ och är sedan 2015 processledare för ansvarsområdet Akut Obstetrik.

Sedan maj 2016 bedriver jag forskning på doktorandnivå inom området feto-maternell prägling eller "developmental origin of health and disease", dvs kunskapen om att det som sker under graviditet påverkar det ofödda barnets framtida hälsa och sjuklighet men också kan spegla moderns framtida risk.

Mitt nuvarande projekt handlar om miRNA-uttryck i placenta hos barn födda små-för-tiden, där vi analyserar material från USÖs placentabiobank.

Jag föreläser även på Läkaprogrammet T6, inom ämnet placenta.

Forskningsprojekt

Forskargrupper

Publikationer

Publikationer

Artiklar i tidskrifter | 

Artiklar i tidskrifter

Östling, H. , Kruse, R. , Helenius, G. & Lodefalk, M. (2017). Infants born small-for-gestational age have different placental expression of microRNAs. Hormone Research in Paediatrics, 88 (Suppl. 1), 100-101.