This page in English

Forskargrupp

Intrauterin prägling - mekanismer och konsekvenser för mamman och barnet

Om gruppen

Om gruppen

Gruppuppgifter

Kontaktperson

Maria Lodefalk

Forskningsämne

Den intrauterina miljön påverkar fostrets möjlighet att nå sin genetiskt bestämda tillväxtpotential. Ogynnsam intrauterin miljö kan leda till intrauterin tillväxthämning och förändrad struktur och funktion i olika organ. Den intrauterina tillväxthämningen kan leda till att barnet föds litet-för-tiden. Förändrad struktur och funktion i olika organ, intrauterin prägling, kan leda till ökad risk för sjuklighet och mortalitet senare i livet. Epidemiologiska studier visar på samband mellan födelsevikt och sjuklighet senare i livet. En möjlig mekanism bakom fetal prägling är förändringar i epigenomet. I denna forskargrupp intresserar vi oss bland annat för epigenetiska förändringar som uttrycks i placentan och navelsträngsblodet, och dess samband med barnets födelsestorlek, för att lära oss mer om mekanismerna bakom intrauterin prägling. I framtida projekt hoppas vi kunna följa upp hur epigenetiska fetoplacentära förändringar påverkar utfallet för barnet avseende tillväxt under barndomen och riskfaktorer för hjärtkärlsjukdom och metabola syndromet.

Graviditetskomplikationer såsom preeklampsi och fetal tillväxthämning påverkar fostret negativt, men kan också vara en indikator på att den gravida kvinnan bär på en avvikelse i mikrovaskulär vävnad som ger dessa komplikationer och som också innebär en ökad risk för henne själv att senare i livet drabbas av sjuklighet inom hjärta-kärl-området. Denna forskargrupp undersöker hur graviditetskomplikationer och olika kombinationer av dem påverkar risken för kvinnan att senare i livet drabbas av hjärtkärlsjukdom. För de studierna används flera olika register i kombination.

Forskare

Forskningsprojekt

Finansiärer

  • Forskningskommittén i Region Örebro län
  • Region Örebro Län