This page in English

Hans Hasselbladh

Tjänstetitel: Professor Organisation: Handelshögskolan vid Örebro universitet

E-post:

Telefon: 019 303121

Rum: N3045

Hans Hasselbladh

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Böcker |  Konferensbidrag |  Samlingsverk (redaktör) | 

Artiklar i tidskrifter

Hasselbladh, H. & Ydén, K. (2020). Why Military Organizations Are Cautious About Learning?. Armed forces and society, 46 (3), 475-494.
Bejerot, E. , Hasselbladh, H. , Forsberg, T. , Parding, K. , Sehlstedt, T. & Westerlund, J. (2018). Förberedd för läraryrket? Lärare under 40 år av reformer. Arbetsmarknad & Arbetsliv, 24 (1-2), 7-26.
Abdelnour, S. , Hasselbladh, H. & Kallinikos, J. (2017). Agency and Instituions in Organization Studies. Organization Studies, 38 (12), 1775-1792.
Bejerot, E. , Gustavsson, M. , Hasselbladh, H. , Forsberg Kankkunen, T. & Ekberg, K. (2017). Occupational Control on Drift: National and Local Intervention in Clinical Work at Emergency Departments. Professions & Professionalism, 7 (2), 1-15.
Hasselbladh, H. & Bejerot, E. (2017). Performative policy: the case of Swedish healthcare reforms. Critical Policy Studies, 11 (3), 291-310.
Hasselbladh, H. (2015). Editorial. Scandinavian Journal of Management, 31 (1), 1-2.
Bejerot, E. , Forsberg Kankkunen, T. & Hasselbladh, H. (2015). Två decennier av New Public Management: arbetsmiljön i skola och sjukvård. Arbetsmarknad & Arbetsliv, 21 (3), 23-41.
Bejerot, E. & Hasselbladh, H. (2013). Forms of Intervention in Public Sector Organizations: Generic Traits in Public Sector Reforms. Organization Studies, 34 (9), 1357-1380.
Kallinikos, J. , Hasselbladh, H. & Marton, A. (2013). Governing social practice: technology and institutional change. Theory and society, 42 (4), 395-421.
Bejerot, E. & Hasselbladh, H. (2011). Professional autonomy and pastoral power: the transformation of quality registers in Swedish health care. Public Administration, 89 (4), 1604-1621.
Hasselbladh, H. (2009). Organizing disciplinary power in a knowledge organization. Scandinavian Journal of Management, 25 (2), 178-190.
Hasselbladh, H. & Kallinikos, J. (2009). Work, Control and Computation: Rethinking the Legacy of neo-Institutionalism. Research in the Sociology of Organizations: A Research Annual, 27, 257-282.
Edenius, M. & Hasselbladh, H. (2002). The balanced scorecard as an intellectual technology. Organization, 9 (2), 249-273.

Böcker

Hasselbladh, H. , Bejerot, E. & Gustafsson, R. Å. (2008). Bortom New Public Management: Institutionell transformation i svensk sjukvård. Lund: Academia adacta.

Konferensbidrag

Bejerot, E. , Gustavsson, M. , Forsberg Kankkunen, T. , Hasselbladh, H. & Ekberg, K. (2015). Akutmottagningarnas konstanta kaos: styrning, det oförutsedda och motstånd. I: Book of Abstracts FALF 2015 Conference 10. Konferensbidrag vid FALF konferens 2015: Arbetslivets förhållanden och villkor – mellan kontinuitet och förändring, Landskrona, Sweden, June 10-12, 2015.
Bejerot, E. , Hasselbladh, H. & Kankkunen Forsberg, T. (2014). Classroom heterogeneity in Swedish schools: policies and teachers’ opinion. I: Velferdsmodeller i endring Implikasjoner for praktisk profesjonsutøvelse og profesjonsutdanning. Konferensbidrag vid NORDPRO-konferensen, Høgskolen i Oslo og Akershus, Norway, October 22-23, 2014.
Bejerot, E. & Hasselbladh, H. (2013). Linking change across time and connecting different layers of change: an analysis of institutional transformation in Swedish health care. Konferensbidrag vid The 29th EGOS Colloquium, Montreal, Canada, July 4-6, 2013.

Samlingsverk (redaktör)

Bejerot, E. (ed.) & Hasselbladh, H. (ed.) (2020). Professionalisering av lärarutbildningen: Reformer i Sverige och Finland. Lund: Studentlitteratur AB (Insikt ).
Hasselbladh, H. (ed.) & Mikael, H. (ed.) (2013). Företagsekonomin och samhället (1ed.). Stockholm: Studentlitteratur AB.
Bejerot, E. (ed.) & Hasselbladh, H. (ed.) (2002). Kvalitet utan gränser: en kritisk belysning av kvalitetsstyrning (1ed.). Lund: Academia adacta.