This page in English

Helen Stockhult

Tjänstetitel: Universitetslektor Organisation: Handelshögskolan vid Örebro universitet

E-post:

Telefon: 019 303042

Rum: N3031

Helen Stockhult
Forskningsämne

Om Helen Stockhult

Helen Stockhult är lektor i företagsekonomi vid Handelshögskolan. Under 2018-2021 har hon ett lektorat i företagsekonomi med inriktning mot högskolepedagogik och har därmed också uppdrag på Högskolepedagogiskt centrum vid Örebro universitet. 

Undervisning

Helen undervisar i huvudsak inom områden som organisation och management, ledarskap och medarbetarskap, organisationskultur samt förändring. Hon har erfarenhet från undervisning såväl på grundnivå som på avancerad nivå. Tidigare erfarenheter från undervisning återfinns också inom områden som HRM, praktiskt personalarbete samt hälso- och sjukvårdens ledning, styrning och administration.

Forskning

Helen forskar för närvarande om ledarskap och medarbetarskap inom offentlig äldreomsorg samt om samverkan inom offentlig sektor. Hennes forskning har också handlat om inkubatorer, Organizational Citizenship Behaviour (OCB) och den ansvarstagande medarbetarrollen. 

Förutom denna forskning pågår också ett antal pedagogiska utvecklingsprojekt med forskningsanknytning: 

  • Wicked problems and Higher education
  • Digitala redskap i undervisning kopplat till studenters lärande (www.fekpodden.se)
  • Studenters approaches to learning och lärmiljöer 
  • Utveckling av fysiska lärmiljöer och pedagogiska förhållningssätt/modeller

 

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Doktorsavhandlingar |  Kapitel i böcker, del av antologier |  Konferensbidrag |  Licentiatavhandlingar |  Rapporter | 

Artiklar i tidskrifter

Doktorsavhandlingar

Kapitel i böcker, del av antologier

Konferensbidrag

Licentiatavhandlingar

Rapporter