This page in English

Ida Melander

Tjänstetitel: Doktorand Organisation: Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

E-post:

Telefon: 019 303094

Rum: F2150

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

Om Ida Melander

Ida Melander är doktorand i svenska språket sedan hösten 2017. Hennes forskningsintressen rör diskursanalys och meningsskapande i såväl text som interaktion. Idas avhandlingsprojekt handlar om kunskapskonstruktion och förhandlingar om sjukdom och hälsa kring den kroniska sjukdomen endometrios. I projektet undersöks hur olika beskrivningar av sjukdomen, symptom och smärta ställs emot olika perspektiv, röster och upplevelser. Detta undersöks i diskussionsforum och kommentarsfält på internet och texter som används för att söka vård. 

Publikationer

Artiklar i tidskrifter | 

Artiklar i tidskrifter

Milles, K. , Holmdahl, J. , Melander, I. & Fugl-Meyer, K. (2018). 'Something that stretches during sex': replacing the word hymen with vaginal corona to challenge patriarchal views on virginity. Gender and Language, 12 (3), 294-317.
Milles, K. , Holmdahl, J. , Melander, I. , Hjortek, L. & Fugl-Meyer, K. (2017). ”Den som töjs under sex": Ordet slidkrans som sexualpolitiskt verktyg. HumaNetten (38), 128-140.