This page in English

Ida Melander

Befattning: Forskare Organisation: Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

E-post:

Telefon: Telefonnummer saknas

Rum: -

Forskningsämne

Om Ida Melander

Ida Melander är forskare i svenska språket. Hennes forskningsintressen rör diskursanalys och meningsskapande i såväl text som interaktion.

Ida disputerade i juni 2022 på en avhandling om hälsokommunikation och situerat meningsskapande om den kroniska sjukdomen endometrios. Att kommunicera om sjukdom och hälsa är en föränderlig men samtidigt ständigt relevant kommunikativ praktik; människor har i alla tider blivit sjuka, funderat över sitt mående och i många fall också sökt vård, men hur och i vilka former har varierat. I Idas sammanläggningsavhandling studeras hur hälsorelaterat meningsskapande går till i tre distinkta, patientorienterade och framväxande kontexter: i diskussionsforumtrådar, på ett delat och aktivistiskt konto på plattformen Instagram och i så kallade egenremisser, som skrivs av patienter som söker specialistvård. Särskilt fokus läggs på patientagentivitet och villkor för deltagande på de olika arenorna.

Forskargrupper

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Doktorsavhandlingar, sammanläggningar |  Kapitel i böcker, del av antologier | 

Artiklar i tidskrifter

Doktorsavhandlingar, sammanläggningar

Kapitel i böcker, del av antologier