This page in English

Ida Melander

Tjänstetitel: Doktorand Organisation: Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

E-post:

Telefon: 019 303094

Rum: F2150

Forskningsämne Forskningsmiljöer

Om Ida Melander

Ida Melander är doktorand i svenska språket sedan hösten 2017. Hennes forskningsintressen rör diskursanalys och meningsskapande i såväl text som interaktion. Idas avhandlingsprojekt handlar om kunskapskonstruktion och förhandlingar om sjukdom och hälsa kring den kroniska sjukdomen endometrios. I projektet studeras hur situerat meningsskapande om endometrios går till i tre distinkta, hälsorelaterade kontexter: i diskussionsforum, i s.k. egenremisser och på ett aktivistiskt och delat Instagramkonto.  

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Doktorsavhandlingar, sammanläggningar |  Kapitel i böcker, del av antologier | 

Artiklar i tidskrifter

Doktorsavhandlingar, sammanläggningar

Kapitel i böcker, del av antologier